Barn og ungdom

NEMUS Asker Sentrum

Spesialistvurdering muskelskjeletthelse barn og ungdom

Kiropraktor Cathrine Herneblad-Due har en mastergrad innen utredning, diagnostisering og behandling av muskelskjelettplager hos barn og unge. Hun er i tillegg en av få i Norge som har en formell spesialisttittel innen pediatri, som innen kiropraktikk betyr muskelskjeletthelse hos barn og unge.

Cathrine starter alltid med en grundig sykehistorie, og går videre med en omfattende undersøkelse. Undersøkelsen gjøres rolig og hun har et høyt fokus på god dialog med foreldrene som er med på timen. Dersom hun ser at behandling er riktig for babyen eller barnet, benytter hun seg av skånsomme teknikker. Ingen behandling gjøres uten foreldrenes samtykke.

Kiropraktor Cathrine har et godt nettverk med lokale helsestasjoner, fastleger og andre relevante fagprofesjoner. Som primærkontakt kan hun også henvise til spesialist, røntgen eller MR ved behov.

Du kan være trygg på at barnet ditt er i de tryggeste hender hos Cathrine.

Ta gjerne kontakt med klinikken på 66905001 for å snakke med Cathrine på telefonen dersom du har spørsmål. Time til spesialistvurdering hos Cathrine kan bestilles på nett eller ved å ringe.

Velkommen!