Akupunktør

Akupunktur er en behandlingsmetode innenfor tradisjonell kinesisk medisin (TKM).  Behandlingsmetoden, hvor det stikkes tynne nåler i spesifikke punkter, har eksistert i flere tusen år og har vært kjent i Europa siden 1600-tallet.

I tradisjonell kinesisk medisin (TKM) ser man på kroppen som en helhet bestående av en rekke vitale organer og energibaner (meridianer) som binder kroppen sammen. I dette kretsløpet skal energien strømme fritt og harmonisk. Dette ses på som en forutsetning for god helse. Oppstår det en ubalanse i gjennomstrømningen av energi, kan det resultere i sykdom eller smerte. Akupunktur brukes for å få energien til å flyte gjennom kretsløpet igjen og sies å stimulere kroppens egne helbredelsesprosesser.

Akupunktur sees på som en naturlig behandlingsform og har svært få kjente bivirkninger.

Hva kan behandles?

Akupunktur brukes både i behandling av langvarige og kortvarige sykdomstilstander, samt i forebyggende behandling. Verdens Helseorganisasjon (WHO) anbefaler akupunkturbehandling for mange tilstander. De vanligste vi ser i NEMUS er:

  • Korsryggsmerter
  • Muskelspenninger
  • Hodepine og migrene
  • Senebetennelser
  • Smerter i muskelskjelettsystemet (skulder, nakke, kne, kjeve).
  • Kvalme inkl. svangerskapskvalme
  • Forberedendebehandling og plager i forbindelse med fødsel

Akupunktører blir også oppsøkt for bl.a. kvinneplager, bihuleproblemer, fordøyelsesbesvær, stress og søvnproblematikk. Noen bruker akupunktur som avspenning, mens andre erfarer at det kan øke energinivået.

Hva gjør en akupunktør ?

Hvordan foregår behandlingen?

Ved første konsultasjon vil akupunktøren foreta en grundig utspørring om tilstanden og pasientens generelle helse, og undersøke ved blant annet å benytte puls- og tungediagnose. Dette legges til grunn for behandlingsopplegget. Første konsultasjon, inklusive behandling, tar som regel ca. en time.

Tynne, sterile engangsnåler av rustfritt stål settes i utvalgte akupunkturpunkter. Når nålene settes kan man oppleve en nummenhet, stråling eller en svak smerte. Nålene kan bli stående urørt, manipuleres forsiktig med fingrene eller stimuleres elektrisk. Nålene sitter som regel i ca. 20-40 minutter. Akupunkturbehandling kan også omfatte bruk av elektrisk stimulering, triggerpunktbehandling, kopping, moxa eller øreakupunktur.

Triggerpunktbehandling (Dry Needling)

Vestlig medisinsk, nevrofysiologiske forklaringsmodell. Metoden er et effektivt tilleggsverktøy som benyttes ved muskelspenninger i kombinasjon med andre behandlingsmetoder av akupunktører, kiropraktorer og fysioterapeuter. Viser best effekt innen behandling av smerter i muskelskjelett-systemet.

Kopping

Kopper i glass eller bambus ettes på kroppen ved hjel av undertrykk. De kan beveges rundt på kroppen eller stå i ro. Benyttes for å bedre sirkulasjonen i huden/muskulatur og i kroppens indre organer der blodforsyningen er dårlig, for eksempel etter en skade.

Moxa

En tørket kinesisk urt, med sterk og karakteristisk lukt, som brennes for å tilføre varme.

Øreakupunktur

Basert på teorien om at hele kroppen med de forskjellige deler og funksjoner gjenspeiles i det ytre øret. Metoden brukes som egenbehandling eller som støttebehandling. Benyttes både ved fysiske og psykiske plager. Mye brukt til røykavvenning og avvenning og behandling av narkomane (NADA-modellen).

Forskning

Det forskes på akupunktur, og det er gjort flere gode studier som dokumenterer effekt av akupunktur ved en rekke tilstander. Studiene med best kvalitet omfatter kronisk smerte, migrene og en rekke andre smertetilstander (bl.a. tennis albue, kneartrose, ryggsmerter), kvalme og oppkast og akupunktur før fødsel.

Annen informasjon om forskning, utdanning og akupunktur finnes på Akupunkturforeningens hjemmeside.

Hvilke klinikker i NEMUS tilbyr akupunktur?

NEMUS tilbyr akupunktur ved:

NEMUS Bryn, NEMUS Kongsberg, NEMUS Kongsvinger, NEMUS Kristiansand, NEMUS Lillestrøm, NEMUS Stavanger, NEMUS Storo og NEMUS Vika

Alle akupunktørene i NEMUS har minimum 3 års utdannelse.

Timebestilling:

Vi tilstreber at du får time så raskt som mulig. Dersom du ikke finner ledig time på nettet, kan du ringe klinikken direkte.