Hjernerystelse

NEMUS er stolt samarbeidspartner med Complete Concussion Management Inc (CCMI). CCMI er et nettverk av godkjente klinikker rundt om i verden som tilbyr evidensbasert oppfølging og behandling av hjernerystelse. I samarbeid med annet helsepersonell hjelper NEMUS pasienter med undersøkelse, behandling og trygg returnering til jobb, skole og annen aktivitet eller idrett.

Hjernerystelse

En hjernerystelse er en mild midlertidig hodeskade forårsaket av akselerasjon av hjernen i hodeskallen etter et betydelig traume til hodet eller andre steder på kroppen. Plagene forårsakes av en biokjemisk ubalanse i hjernecellene, noe som resulterer i redusert blodstrøm og midlertidige energiunderskudd i hjernen. Symptomer kan omfatte tap av bevissthet, hodepine, trykk i hodet, nakkesmerter, kvalme eller oppkast, svimmelhet eller balanseproblemer, osv.  

Se denne videoen fra CCMI grunnlegger Cameron Marshall (@Concussion_Doc) for ytterligere å forstå hva en hjernerystelse er! 

Akutt hjernerystelse

Rett etter en skade anbefales en periode med relativt symptombegrenset fysisk og kognitiv hvile. Forskning antyder at dette varer i 24 til 48 timer, men kan individuelt tilpasses. Etter en kort hvileperiode anbefales en gradvis økning i mental og fysisk aktivitet av helsepersonell opplært i hjernerystelseshåndtering.

VARIGE PLAGER

Flertallet blir spontant bra kort tid etter en hjernerystelse. Derimot anslår internasjonale studier at 43% har symptomer 3 mnd etter hjernerystelse, og at mellom 5-20% har symptomer etter 12 mnd. Eksempel på slike symptomer er hodepine, svimmelhet, søvnforstyrrelser, hjernetåke, nedsatt evne til fokusering og overfølsomhet for lyd og lys.

UNDERSØKELSE OG OPPFØLGING

Ved akutt hjernerystelse er det viktig å oppsøke autorisert helsepersonell for å utelukke alvorlig skade. Dersom plagene er vedvarende brukes ulike undersøkelser og strategier for å undersøke og rehabilitere den tapte funksjonen i hjernen. Som samarbeidspartner med CCMI tilbyr vi blant annet disse standardiserte undersøkelsene:

  • Testing av fysisk utmattelse for retur-til-sport og symptombegrenset treningsprogram for vedvarende symptomer
  • Vestibulær (balanse), oculomotorisk (øyebevegelser) og nakke rehabilitering
  • Reaksjonstid, visuell behandling og nevrokognitiv testing
  • Pedagogiske ressurser

HVA ER CCMI?

CCMI er et internasjonalt hjernerystelse forsknings- og klinisk administrasjons nettverk med 300+ klinikker som tilbyr hjernerystelse testing, ledelse og behandlingstjenester i fem land. Gjennom evidenbaserte opplæringsprogrammer og integrerte helseteknologier gir CCMI sitt tverrfaglige team mulighet til standardisert omsorg til de som er rammet av hjernerystelser. CCMI ønsker å forbedre den kollektive forståelsen av forebygging, ledelse og prognose av hjernerystelse, samtidig som den gir tilgjengelig, pasientsentrisk omsorg basert på den nyeste vitenskapelige og medisinske forskningen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.completeconcussions.com.