Idrettsskader og idrettskiropraktikk

Idrettskiropraktikk er en spesialitet innen kiropraktikken,som omhandler forebygging, behandling og rehabilitering av muskel-skjelettskader relatert til deltagelse i idrett eller fysisk aktivitet.

Målet for en idrettskiropraktor er å opprettholde og forbedre idrettsprestasjoner, fremme fysisk fostring og helse, på alle nivåer fra mosjonist til elite, både på og utenfor idrettsarenaen.

Kiropraktorer har vært involverte i behandling av idrettsutøvere og idrettsskader siden profesjonen ble startet. Kiropraktikk er en profesjon som håndterer funksjonelle dysfunksjoner i bevegelsesapparatet, og er derfor svært egnet til å ta del i det medisinske apparat enten selvstendig eller som del av et tverrfaglig gruppe.

Kiropraktorer kan dermed hjelpe idrettsutøvere i alle idretter og på alle nivå. Kiropraktorer arbeider gjerne i egne private klinikker og behandler idrettsutøvere der på linje med andre pasienter, mens mange kiropraktorer som er spesielt interesserte i idrettsskader, gjerne er direkte involverte i idrettslag og klubber, enkelte også som medisinsk ansvarlig. Idrettskiropraktikk fokuserer spesielt på å lokalisere den biomekaniske ubalansen som førte til skaden eller smertene, og å vurdere alle deler av bevegelseskjeden, ofte kalt den kinetiske kjeden. Med riktig diagnose, vil resultatet av behandlingen ofte vise seg umiddelbart, der en kan se bedring i funksjonen.