Ultralydveiledet injeksjonsbehandling

Ved å utføre injeksjonsbehandling ultralydveiledet sikrer man at injeksjonen blir plassert der den skal være. Det er mye som tyder på at dette gir en bedre behandlingseffekt enn hvis injeksjonen settes «blindt». En ultralydundersøkelse vil også lettere avgjøre om injeksjon er riktig behandling for problemet eller om annen behandling heller bør benyttes.

Noen tilstander som kan være aktuelt å behandle med ultralydveiledet injeksjon er:

 • Slimposebetennelser
 • Kalk i sener
 • Hevelse og artrose i ledd
 • Adhesive kapsulitt / frossen skulder
 • Senekjedebetennelse / tenosynovitt
 • Skulder innklemming / impingement syndrom
 • Bakers cyste
 • Ganglion / seneknuter

Ulike injeksjonsbehandlinger:

Det fins flere ulike injeksjonsbehandlinger som kan benyttes. Hva som velges ut ifra hva slags skade som behandles.

 • Kortisoninjeksjon
 • Perkutan nåletenotomi
 • Kalkskylling
 • PRP-behandling
 • HVI (High volume injection)
 • Aspirasjon av cyster / væske