Osteopati

Du i fokus

Osteopater behandler ikke tilstander, men mennesker. Ved time hos en ostopat i NEMUS er det du som er i fokus. Det er nemlig kun du som er eksperten på deg selv. Osteopati er basert på de medisinske fagene anatomi, fysiologi, biomekanikk, nevrologi og sykdomslære. Osteopater bruker mange forskjellige teknikker for å hjelpe deg med dine plager. Vi kan bidra til aktiv tøying og strekking, manipulasjoner («knekking»), bløtvevsbehandling, rådgiving og veiledning.

Osteopaten kan hjelpe deg med plager som:

  • Ryggplager
  • Hodepine/migrene
  • Svimmelhet
  • Fordøyelsesproblemer/plager
  • Plager knyttet til nakke, skulder/arm, mage, kne og ankel.
  • Kjeveplager
  • Idrettsskader
  • Svangerskapsrelatereplager
  • Behandling av barn

Osteopaten undersøker kroppen i sammenheng og behandler plager med hendene. Behandlingen kan påvirke årsakene og kan derved redusere problemområdet og smerter.

Hva vil en Osteopat gjøre?

Osteopaten og pasienten har alltid en samtale i forkant av behandling, hvor både aktuelt problem og andre ytre faktorer kartlegges.

Deretter gjennomføres en grundig undersøkelse som inneholder allmenne medisinske undersøkelser, samt ortopedisk og nevrologisk undersøkelse.

Sikkerhet

Undersøkelsene går i første rekke ut på å utelukke alvorlig skade eller sykdom, før osteopaten går nærmere inn og ser på leddspill, muskelfunksjon, mobilitet, kvalitet på bevegelse etc. i hele kroppen.

Forskning og erfaring

Osteopatisk behandling baseres på medisinsk vitenskap og teoretisk kunnskap i tillegg til forskning, teori og erfaring. Dette tar for seg muskel- og skjelettsystemet, det respiratoriske- (pust), det sirkulatoriske-  og det nevrologiske system, samt det viscerale system (abdomen/magen/fordøyelse). Problemet ligger ikke alltid der smerten sitter, men kan komme av nedsatt funksjon et annet sted i kroppen.

Alltid råd og øvelser

Under en behandling vil du alltid få råd og øvelser du kan gjøre på egenhånd.

Passer osteopati for alle?

Absolutt. Osteopati passer for mennesker i alle aldre. En osteopat vil alltid jobbe med å finne sammenhengen mellom plagene, kroppen og hverdagen til pasienten.

Trenger du henvisning?

Alle Osteopatene i NEMUS jobber helprivat, og har ikke trygderefusjonsavtale. Man trenger da ikke henvisning fra lege for å starte behandling.

Fagorganisering

Alle osteopatene våre er medlem av NOF (Norsk Osteopati Forbund). Dette viser at personen har en grundig utdannelse bak tittelen sin og du får en trygg behandling. Du vil undersøkes grundig, med fokus på sikkerhet, faglig oppdatert og vil alltid få råd og øvelser.

Hvilke klinikker i NEMUS har osteopat?

NEMUS tilbyr osteopat ved:

NEMUS Asker, NEMUS Kløfta, NEMUS Kokstad-Sandli, NEMUS Larvik, NEMUS Lillestrøm, NEMUS Skøyen, NEMUS Stord/Bømlo/Husnes, NEMUS Storo, NEMUS Vika og NEMUS Majorstuen

Timebestilling:

Vi tilstreber at du får time så raskt som mulig. Dersom du ikke finner ledig time på nettet, kan du ringe klinikken direkte.