Angst

Angst er en samlebetegnelse på ulike psykiske lidelser med følelse av overdreven bekymring eller frykt uten reell grunn som fellestrekk. Alle kjenner på følelsen av å være redd eller bekymring en gang i blant, og i mange tilfeller kan det være en klar årsak til at man er det. Det er først når bekymringen eller frykten er overdreven eller kommer når det ikke er noen grunn til det at det kan være snakk om en angstlidelse. For at vi skal kalle det en angstlidelse må det også gå utover livskvaliteten til den som har det.

Symptomer

Det finnes forskjellige typer angst, og nedenfor gis det en kort oversikt over symptomer på de mest vanlige formene:

Sosial fobi

Dette er en angstform som er knyttet til sosiale situasjoner. Man er som regel redd for å dumme seg ut i en eller annen form, og begynner å unngå situasjoner på grunn av dette. Dette kan være en overdreven frykt for å stå i køer, snakke i grupper av mennesker eller lignende.

Panikklidelse/panikkanfall

Dette er snakk om en sterk og plutselig følelse av panikk og frykt, uten at det er noen reell grunn til det. Man får sterke kroppslige symptomer, som for eksempel kan være hjertebank, svetting i håndflater, kulde- eller hetetokter, tunnelsyn, svimmelhet eller brystsmerter. Det er også vanlig å bli kortpustet og noen hyperventilerer. Symptomene er så sterke at mange tror de har en kroppslig sykdom, og det er gjerne dette de oppsøker lege for til å begynne med.

Agorafobi

Agorafobi er en angstform der man er redd for plasser hvor det er vanskelig å komme seg bort eller til hjelp raskt. Dette kan være snakk om store åpne plasser, kollektivtransport, store folkemengder og lignende. Dette er ofte knyttet sammen med panikkanfall; man har frykt for steder der det er vanskelig å komme seg unna hvis man får panikkanfall, og man holder seg derfor unna disse stedene.

Tvangslidelse

Dette kan utspille seg på mange ulike måter, men det kjennetegnes ved at man har tvangstanker, tvangshandlinger eller begge. Tvangstanker vil si at man har enkelte tanker som kommer om og om igjen, og som man ikke greier å bli kvitt selv om man prøver. Disse tankene oppleves svært ubehagelige og fremkaller angst, og kan for eksempel dreie seg om frykt for at en ulykke skal skje. Dette viser seg ofte sammen med tvangshandlinger, hvor man føler at man må utføre en handling for å unngå at for eksempel den ulykken man er redd for skal skje. Dette kan for eksempel være å sjekke at komfyren er skrudd av mange ganger i løpet av en dag.

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)

Denne lidelsen er knyttet til opplevelsen av svært skremmende hendelser som ulykker, krig, voldtekt eller liknende. Man får gjentakende minner fra opplevelsen, som ofte gir til dels sterke kroppslige reaksjoner. Mareritt er vanlig, og det kan derfor være ofte man får søvnproblemer.

Behandling

Behandling av angst har ofte gode prognoser, og mange blir helt kvitt problemene, eller lærer seg å leve med angsten. Hvordan man går fram avhenger av hvilken type angst det er. Behandlingen inneholder som oftest en form for opplæring i hvordan angsten virker og eksponering for det man har angst for; det vil si at man utsetter seg gradvis for det man er redd for, men under trygge rammer. Psykologer hos NEMUS har kompetanse til å utrede og behandle angst.

Hva kan du gjøre selv?

Det kommer veldig an på hvilken type angst og alvorlighetsgrad. Forsøk å snakke med noen om hvordan du har det. Du kan også ta kontakt med fastlegen din, eller ringe til psykolog i NEMUS og spørre om råd. Generelt sett er det bra å ikke unngå situasjoner der man er bekymret for å oppleve angst. Unngåelsesatferd, som dette kalles, er i stor grad med på å opprettholde angsten. Dette kan likevel være vanskelig å få til alene, spesielt for personer som opplever sterk angst. Det kan derfor i mange tilfeller være en fordel å utforske dette sammen med en profesjonell. Et annet tips til deg som opplever angst er å ta kontakt med en brukerorganisasjon eller lignende, slik at du kan få råd og tips fra andre som har opplevd å ha angst før. http://www.angstringen.no/ er et eksempel på en slik gruppe. Her finnes det også en del råd og tips til selvhjelp.

Det finnes mer informasjon om angst og andre psykiske lidelser på https://helsenorge.no/sykdom/psykiske-lidelser/angst.

Hvor kan jeg få hjelp?

Alle klinikkene i NEMUS tilbyr utredning, behandling og forebygging av denne diagnosen. Vi har klinikker over hele landet. Finn din nærmeste klinikk i kartet.

Timebestilling:

Vi tilstreber at du får time så raskt som mulig. Dersom du ikke finner ledig time på nettet, kan du ringe klinikken direkte.