Depresjon

Depresjon er en psykisk lidelse som kan påvirke følelser, tanker, kroppsopplevelse og atferd. Den er som oftest forbundet med tristhet, konsentrasjonsvansker og lite energi, men en depresjon oppleves forskjellig fra person til person. Det er også viktig å skille depresjon fra normale humørsvingninger som vi alle har. Alle vil fra tid til annen føle seg triste og ensomme.

Vi føler sorg når vi mister noen vi er glade i, og vi kan ha perioder hvor vi føler oss mer nedstemte og dårlige enn ellers. Det er når vi opplever å ha det vanskelig over lengre tid og dette går utover fungering i hverdagen, at det kan være vi opplever å ha en depresjon.

Årsak

Noen ganger kan det være situasjoner eller belastninger som oppleves som klare årsaker til en depresjon, mens andre ganger kan det være en rekke faktorer som bidrar til dette slik at det kan være vanskelig å fastslå en årsak. Det vil uansett som regel alltid være flere faktorer som bidrar til både utviklingen og opprettholdelsen av en depresjon.

Symptomer

Mennesker vil oppleve en depresjon ulikt, men den vil som regel alltid endre tankemønstre; hvordan vi tenker om oss selv og andre. Mange får en slags skyldfølelse og følelse av verdiløshet. Det er vanlig å bruke mye tid og krefter på å gruble over situasjoner som har skjedd. Det er også vanlig å miste lysten på å gjøre aktiviteter som tidligere har vært morsomt, og at det er få ting som gir glede. Seksuell lyst forsvinner ofte, og søvnmønsteret blir forstyrret. Mange har tanker rundt døden, og noen har tanker om å ta sitt eget liv.

En viktig faktor ved en depresjon er at den bidrar til en negativ endring i hvordan man har det. Mange med depresjon oppsøker sin fastlege med fysiske symptomer som lite energi og konsentrasjonsvansker, uten at de tenker på det som en psykisk lidelse. Det er relativt vanlig å få en depresjon, og man regner med at i overkant av 1 av 5 får en depresjon i løpet av livet. For noen vil det etter hvert gå over av seg selv, men mange vil trenge hjelp til å komme seg gjennom denne perioden.

Behandling

Behandling av depresjon har ofte gode prognoser, og de aller fleste opplever en betydelig bedring. De nasjonale retningslinjene for behandling av depresjon er at milde og moderate depressive episoder (som utgjør de aller fleste) skal fortrinnsvis behandles psykoterapeutisk, det vil si gjennom samtaleterapi. Noen depresjoner, som for eksempel alvorlige depressive episoder, bør også samtidig behandles medikamentelt. NEMUS har psykologer som har kompetanse til å vurdere og behandle depresjoner.

Hva kan du gjøre selv?

En del enkle grep kan tas for å forbedre hverdagen. God søvnhygiene er viktig. Forsøk å følge normal døgnrytme. Tving deg opp om morgenen, da vil det være større sjanse for at du greier å få sove til kvelden igjen. Forsøk å gjøre noe hver dag, om enn en liten ting som å gå en tur rundt i nabolaget. Mosjon er viktig, og Helsedirektoratet anbefaler tre mosjonsøkter i uka. Å gå turer er også påvist å være bra, og at det bedrer humøret. Man bør holde seg unna alkohol og andre rusmidler, ettersom dette som regel bidrar til enten å opprettholde eller gjøre depresjonen verre. Det er også alltid viktig å snakke med noen om hvordan du har det.

Du finner nyttig informasjon om depresjon og andre psykiske lidelser på helsenorge.no (https://helsenorge.no/sykdom/psykiske-lidelser/depresjon

Hvor kan jeg få hjelp?

Alle klinikkene i NEMUS tilbyr utredning, behandling og forebygging av denne diagnosen. Vi har klinikker over hele landet. Finn din nærmeste klinikk i kartet.

Timebestilling:

Vi tilstreber at du får time så raskt som mulig. Dersom du ikke finner ledig time på nettet, kan du ringe klinikken direkte.