Revmatisme

Revmatisme er en fellesbetegnelse for over 200 forskjellige sykdommer i ledd, muskler, senehinner og nerver.

Årsak

Årsaken til revmatisme er som oftest ukjent. Faktorer som arv, miljø og livstil er viktige for utviklingen. Revmatisme er klassifisert som en autoimmun sykdom. Disse sykdommene oppstår fordi immunforsvaret oppfatter noe i kroppen som fremmed og starter å produsere antistoff mot bestemte deler av kroppens eget vev. Røyking kan bidra til at sykdommen bryter ut og gir en dårligere prognose.

Symptomer

Fordi revmatisme er en omfattende diagnose, vil de forskjellige symptomene variere mye avhengig av type underdiagnose.  De fleste er kroniske sykdommer og det er vanlig med stivhet, smerter og hevelse i ledd og muskler. Revmatisme kan deles inn i betennelsesaktige og ikke-betennelsesaktige sykdommer.

Vurdering

Hos din NEMUS klinikk blir dine symptomer tatt seriøst. Det er viktig å få en grundig undersøkelse og rett diagnose. Ta kontakt med din fastlege eller kiropraktor ved en NEMUS klinikk dersom du tror du har en revmatisk sykdom. Herfra kan du ved behov henvises til en revmatolog.  En revmatolog er en lege som er spesialist i revmatiske sykdommer.

Behandling

Mange har god effekt av fysioterapi og behandling hos kiropraktor.  Behandlere hos NEMUS kan hjelpe med å løsne på stive muskler og ledd, som kan gi god symptomlindring. Ellers opplever mange at plagene også kan lindres med sunt kosthold og mosjon. Noen vil allikevel være nødt til å bruke medisiner for å dempe symptomene. Betennelsesdempende blir brukt til å behandle sykdomstyper hvor det er betennelse, f.eks. leddgikt og Bekhterev. Det kan også være aktuelt med kortisonpreparater og biologiske medisiner.

Hva kan du gjøre selv?

Hvis du mistenker at du har en revmatisk sykdom, er det viktig å få en undersøkelse. Diagnosen og din sykdomsgrad vil være avgjørende for hvordan du best kan forholde deg til din sykdom. Sunt kosthold og mosjon er kjent for å redusere plagene. Ta kontakt med fysioterapeut, manuellterapeut eller kiropraktor ved en NEMUS klinikk for behandling og veiledning.

Forebygging

Ved å unngå røyk, ha et godt kosthold samt mosjonere kan en i noen tilfeller hindre utviklingen av sykdommen.

Hvor kan jeg få hjelp?

Alle klinikkene i NEMUS tilbyr utredning, behandling og forebygging av denne diagnosen. Vi har klinikker over hele landet. Finn din nærmeste klinikk i kartet.

Timebestilling:

Vi tilstreber at du får time så raskt som mulig. Dersom du ikke finner ledig time på nettet, kan du ringe klinikken direkte.