Ankel overtråkk

Ankelleddet er omringet av flere leddbånd og leddkapsler som sammen med muskulatur er med på å stabilisere leddet. Et overtråkk oppstår ved at man under landing vrir foten, noe som kan føre til skade på de ulike strukturene. Skaden kan variere fra lette forstrekninger til totale avrivninger av leddbånd.

Årsak:

Overtråkk skjer vanligvis ved at man lander på utsiden av foten slik at den vries innover. Dette kalles et inversjonstraume og skaden vil da sees på utsiden av foten. 85 % av alle ankelsskader er et inversjonstraume. Dersom ankelen vris utover (eversjonstraumer), fører dette oftest til skade på leddbåndene på innsiden av ankelleddet.

Symptomer:

Ved et overtråkk vil du i de fleste tilfeller se hevelse, varme og ømhet i skadet område. Denne reaksjonen kan komme i løpet av få minutter og være uttalt. Etter noen dager vil man ofte se bloduttredelser i det aktuelle området, som vil gradvis skifte farge og forsvinne. I de fleste tilfeller vil det også være smertefullt å gå på benet, alt avhengig av hvor stor skaden er.

Vurdering:

En NEMUS- behandler foretar en grundig sykehistorie og en god klinisk undersøkelse. Ved undersøkelsen er det viktig å skille mellom ligamentskader og brudd, ettersom brudd som er ute av stilling bør reponeres. Dersom det er behov for røntgen eller MR, vil en kiropraktor, lege, eller manuell terapeut kunne rekvirere dette. Behandleren kan også vurdere omfanget av skaden og igangsette riktig individuell tilpasset behandling.

Behandling:

Ved et overtråkk er det viktig at du hurtigst mulig igangsetter PRICE-behandling for å begrense ytterligere blødning.

  1. Protection. Hindre ytterligere skade/blødning.
  2. ”Rest». Beinet skal holdes i ro.
  3. «Ice». Is.
  4. «Compression». Kompresjon.
  5. «Elevation». Elevasjon. Foten skal holdes hevet.

For ytterligere smertestillende effekt kan du i samsvar med din NEMUS-behandler vurdere om du skal ta betennelsesdempende medisiner de første 4-5 dagene, da dette kan bidra til raskere mobilisering. Dersom det foreligger et brudd bør man imidlertid ikke bruke betennelsesdempende medisiner, da dette kan forsinke gro-prosessen i knokkelen.

Hva kan du gjøre selv?

Når den akutte blødningen har stanset er det viktig at du kommer i gang med opptrening av ankelen. Din NEMUS behandler vil hjelpe deg med grundig instruksjon i opptreningsøvelser. Det kan også være behov for taping av ankelen for å unngå nye skader i opptreningsfasen.

Forebygging:

Det er viktig å komme i gang med balanseøvelser med tanke på å forebygge nye ankelskader. Dette gjelder spesielt balanseøvelser, såkalt ”proprioseptiv” trening. Når et leddbånd er kraftig strukket eller har røket, må mye av ankelstabiliteten besørges av muskulaturen rundt.

Hvor kan jeg få hjelp?

Alle klinikkene i NEMUS tilbyr utredning, behandling og forebygging av denne diagnosen. Vi har klinikker over hele landet. Finn din nærmeste klinikk i kartet.

Timebestilling:

Vi tilstreber at du får time så raskt som mulig. Dersom du ikke finner ledig time på nettet, kan du ringe klinikken direkte.