Medisinoverforbrukshodepine

Medisinoverforbrukshodepine kommer av overforbruk av medisiner, og har fått mye oppmerksomhet de siste årene, og rammer rundt 1-2 % av befolkningen. 19% av den norske befolkningen med langvarig hodepine bruker smertestillende på daglig basis. Ibux eller Paracet 15 dager per måned i en tremåneders periode kan være nok til at du befinner deg i faresonen. Med sterkere medisiner, som migrenemedisin, er 10 dager per måned  nok.

Symptomer

Hodepinen arter seg forskjellig, avhengig av hvilken medisin som benyttes.

  • Ergotamin (f.eks. Anervan); Hele hodet gjør vondt, med følelsen av stramt bånd rundt hodet. Mild til moderat intensitet.
  • Triptaner (f.eks. Imigran, Almogram, Naramig, Maxalt); Hodepinen er på en side, ofte pulserende og bankende. Smertene kan bli verre av fysisk aktivitet, gjerne kombinert med kvalme/oppkast og/eller lysskyhet (fotofobi). Moderat til alvorlig intensitet.
  • Smertestillende (Paracet, NSAIDs); Likner den ergotamin-induserte hodepinen. Hele hode gjør vondt, men uten pulserende karakter. Mild til moderat intensitet.
  • Kombinasjon av ulike medisiner; Hodepine gjerne i hele hodet, med trykkfølelse/stramming rundt hodet. Mild til moderat intensitet.

Årsak

Man vet ikke helt hva årsaken er, men tror det kan være relatert til endringer i nervesystemets smerteregistrering. Enkelt sagt slipper hjernen gjennom stadig mer av smertesignalene. Psykiske faktorer og gener kan også påvirke. Dosen som skal til for å utvikle medisinoverforbrukshodepine er lavest for Triptaner.

Vurdering

Ved undersøkelse av pasienter som beskriver langvarig hodepine, bør medisinoverforbrukshodepine alltid vurderes som en mulighet. Her vil det være aktuelt å føre dagbok over medisinforbruket, kombinert med beskrivelse av symptombildet for hver dag som går. Det kan gjøres enkelt med appen «Hodepinedagboka» eller i en liten notatbok. Grunnleggende årsaker til den opprinnelige hodepinen vil også bli vurdert.

Behandling

Hodepinen kan bli vedlikeholdt av flere faktorer samtidig. I tillegg til medisiner, kan for eksempel stivhet i nakke, kjevespenninger, lite søvn, stress og inaktivitet være medvirkende årsaker. Behandling hos kiropraktor, fysioterapeut, akupunktør eller massør kan bidra til å redusere medvirkende årsaker til hodepinen. Medisinoverforbruket bør derimot diskuteres med din fastlege. Det er alminnelig med en forverring av symptomer i første fase, både av hodepine, kvalme, oppkast, søvnforstyrrelser, angst og rastløshet. Dette vil gradvis forsvinne. Vanligvis oppnås bedring av symptomer hurtigst ved Triptan-overforbruk, mens overforbruk av Paracet og NSAIDs ofte tar lengere tid.

Hva kan du gjøre selv?

Medisinoverforbrukshodepine forebygges først og fremst ved å kutte ned på medisiner, dette gjøres alltid i samråd med lege. Deretter vil det være nødvendig å gjøre noe med de andre årsakene til hodepine.

Forebygging

  • Lev sunt, regelmessig, og få nok søvn
  • Søk trivsel og unngå stress i hverdagen
  • Hold deg i fysisk god form
  • Stoppe å røyke
Print Friendly, PDF & Email

Hvor kan jeg få hjelp?

Alle klinikkene i NEMUS tilbyr utredning, behandling og forebygging av denne diagnosen. Vi har klinikker over hele landet. Finn din nærmeste klinikk i kartet.

Timebestilling:

Vi tilstreber at du får time så raskt som mulig. Dersom du ikke finner ledig time på nettet, kan du ringe klinikken direkte.