Migrene

Migrene er en form for hodepine, men skiller seg fra andre typer hodepine på flere måter. Migrene deles vanligvis inn i to typer, migrene med eller uten aura. Aura er symptomer som oppstår i forkant av et migreneanfall. Migrene forekommer hos begge kjønn, men ses hyppigere hos kvinner. Ubehandlet kan et migreneanfall vare mellom 4 til 72 timer.

Årsak

Årsakene til migrene er ikke fullstendig kartlagt, men anses som en kompleks nevrologisk lidelse sammensatt av arv, anatomiske og fysiologiske komponenter. En del er kartlagt når det gjelder miljøfaktorer og ny forskning har identifisert gener assosiert med migrene. Ytre faktorer som kan bidra til å utløse et migreneanfall kalles ofte for triggere og kan f.eks. skyldes stress, søvnmangel, hormonendringer, alkohol (spesielt rødvin), koffein, sjokolade, sitrusfrukter, mfl.

Symptomer

Anfallsvis ensidige smerter, ofte verst i panne, tinninger, øyne. Mange opplever kvalme, lys -og eller lydskyhet. Hodepinen starter ofte vagt og utvikler seg til sterk hodepine av pulserende karakter. Mange opplever forverring ved fysisk anstrengelse. Enkelte pasienter opplever aura i forkant av migreneanfallet, oftest i form av synsforstyrrelser som lysglimt/flimmer, men forstyrrelser av føle, tale- og luktesans kan også forkomme. Fenomenet varer opp til en time og etterfølges av kraftig hodepine.

Vurdering

På bakgrunn av en grundig sykehistorie, samt det karakteristiske hodepinemønsteret vil en kiropraktor, lege, fysioterapeut eller annet kyndig helsepersonell kunne diagnostisere migrene. Ved behov kan det henvises til bildediagnostiske undersøkelser som MR/CT for å utelukke andre årsaker til anfallsvis hodepine.

Behandling

Mange migrenepasienter plages også av stramhet i muskler og nedsatt funksjon i ledd. Behandling av slike migreneutløsende faktorer i muskelskjelettsystemet kan være med på å redusere hyppigheten av nye anfall. Ta kontakt med din kiropraktor eller fysioterapeut for en individuell vurdering, behandling, samt råd og veiledning. Reseptbelagte migrenemedikamenter i form av nesespray, tabletter, samt injeksjoner kan lindre smertene, stoppe eller utsette et migreneanfall.

Hva kan du gjøre selv?

Ved et migreneanfall oppsøk stille, svalt og mørkt rom hvor du kan hvile. Unngå provoserende faktorer, oppsøk behandling. Migrenemedisin tas kun etter avtale med lege.

Forebygging

Faktorene som utløser migrene kan variere fra person til person, vær bevist på hva som fremprovoserer migrene i ditt tilfelle. Appen «Hodepinedagboka» kan være nyttig for å kartlegge mønster.

  • Unngå mat og drikke som gir anfall
  • Regelmessig søvnmønster, for mye, lite eller uregelmessig søvn kan utløse migrene
  • Fokuser på riktig kosthold, unngå uteblitte/uregelmessig måltider.
  • Planlegg dagen, unngå stress og unødige psykiske/fysiske anstrengelser
  • Tenk på dine omgivelser, sterkt lys, sterke lukter, værforandringer, dårlig inneklima kan hos enkelte utløse migreneanfall.

Les også: Migrene – hvordan kan triggerne kontrolleres

Print Friendly, PDF & Email

Hvor kan jeg få hjelp?

Alle klinikkene i NEMUS tilbyr utredning, behandling og forebygging av denne diagnosen. Vi har klinikker over hele landet. Finn din nærmeste klinikk i kartet.

Timebestilling:

Vi tilstreber at du får time så raskt som mulig. Dersom du ikke finner ledig time på nettet, kan du ringe klinikken direkte.