Nakkehodepine

Nakkehodepine (cervikogen hodepine) er en ensidig hodepine der man har klare holdepunkter for at smertene stammer fra nakken. Denne type hodepine er vanligere hos kvinner enn hos menn og befolkningsstudier viser at 3.9% lider av denne tilstanden.

Årsak

Smertene kan stamme fra flere strukturer i nakken, men ofte skyldes det nedsatt bevegelighet i øvre del av nakken eller brystryggryggen. Dette kan skyldes slitasjeforandringer, skade eller sykdom i området, men oftest stammer det fra ensformig belastninger og holdningsproblematikk. Smertene kan også stamme fra mellomvirvelskivene, blodårene og nervene i nakkeområdet.

Symptomer

Nakkehodepine er oftest ensidig og smerten starter som regel i nakken med utstråling mot det ene øyet eller tinningen, der den er mest intens. Den kan fremprovoseres av nakkebevegelser eller trykk på strukturer i nakken. Man kan også oppleve smerter mot skulder og arm på samme side. Styrken varierer, men pasienter med denne type hodepine opplever normalt konstant smerte. Anfallene kan vare i flere døgn.

Vurdering

En kyndig behandler foretar en grundig anamnese og undersøkelse. Karakteristisk for sykehistorien er ensidig hodepine som ofte avhenger av hodestillingen eller bevegelser i nakken. Undersøkelse viser ofte nedsatt bevegelse i øvre nakkeregion med stram omkringliggende muskulatur. Trykk på disse strukturene reproduserer ofte hodepinen. Bildeundersøkelse av hjernen eller nakken er sjelden nødvendig.

Behandling

Instruksjon i avspenning og riktig bruk av nakke og rygg er viktig. De fleste pasienter vil ha god nytte av et treningsprogram som er tilpasset den enkeltes fysikk og nivå. Vanlig bløtvevsbehandling (massasje) har liten dokumentert effekt. Manipulasjonsbehandling for å frigjøre låsninger og nedsatt bevegelse i nakke og rygg har vist god effekt. Smertestillende og betennelsesdempende medikamenter kan også ha god effekt i perioder med store smerter. Andre behandlinger som blir brukt mot denne type hodepine er terapeutisk nerveblokader og injeksjoner av botulinumtoksin.

Hva kan du gjøre selv?

Avspenningsøvelser og lett yoga, samt variert fysisk aktivitet anbefales. Be en kyndig behandler se på, og evt, korrigere arbeidsstillingen din slik at du unngår unødvendig belastning på nakke og rygg.

Snakk gjerne med din terapeut dersom du har spørsmål tilknyttet hodepine.

Print Friendly, PDF & Email

Hvor kan jeg få hjelp?

Alle klinikkene i NEMUS tilbyr utredning, behandling og forebygging av denne diagnosen. Vi har klinikker over hele landet. Finn din nærmeste klinikk i kartet.

Timebestilling:

Vi tilstreber at du får time så raskt som mulig. Dersom du ikke finner ledig time på nettet, kan du ringe klinikken direkte.