Myofascielle smerter

Muskelspenninger i tyggemuskulaturen er den vanligste årsaken til kjeveplager. Smertene trenger ikke bare være lokale. Triggerpunkter i muskulaturen kan stråle smerter til andre områder, f.eks. kjeveleddet, tenner og hodet.

Årsak:

Musklene spenner seg grunnet overbelastning over tid. Blodsirkulasjonen til muskulaturen reduseres, og det oppstår noe man kaller ischemi som igjen kan gi smerte. Dette er noen av de vanligste årsakene:

 • Stress og anspenthet
 • Biting av tenner (dag og/eller natt)
 • Skjæring av tenner (bruxisme)
 • Feil bevegelsesmønster i kjeven (grunnet kjevesmerter, nakkeplager, feil bitt, leddskiveforandringer eller annet)
 • Ond sirkel, der man spenner kjeven grunnet smerter – ikke bare lokalt i kjeven, men også andre steder i kroppen
 • Akutte muskelspasmer (closed-lock)

Symptomer:

Muskelsmerter er ofte verkende, trykkende eller pressende. Stram muskulatur kan påvirke bevegelsesmønsteret i kjeven og føre til redusert åpning av kjeven. Stram og svak muskulatur kan over tid føre til leddskiveforskyvning som igjen kan gi klikkelyder.

 

Disse musklene er oftest involvert:

 • Masseter (den store tyggemuskelen i kinnet). Triggerpunkter kan gi hodepine, kjevesmerter, tannsmerter og smerter i øret
 • Temporalis (tyggemuskulaturen i tinningen). Triggerpunkter kan gi hodepine og tannsmerter
 • Laterale Pterygoideus (muskulaturen foran leddskiven, inni munnen). Triggerpunkter kan gi kjeveleddsmerter, øyesmerter, bihulesmerter og hodepine
 • I tillegg har du en rekke andre muskler i kjeve, munn og hals, som kan gi lignende og overlappende symptomer

Vurdering:

Gjennom en grundig sykehistorie og klinisk undersøkelse, kan man avdekke hva årsaken til muskelspenningene er og finne riktig behandling. Dersom det er mistanke om bittfeil eller mye biting om natten, vil et tverrfaglig samarbeide med tannlegen være aktuelt.

Behandling:

Din kiropraktor eller fysioterapeut i NEMUS bruker flere forskjellige teknikker for å behandle triggerpunkter og stramme muskler, bl.a. tradisjonell triggerpunktbehandling (trykk på triggerpunktet til du kjenner at smerten avtar), kombinasjon av tøyning og massasje, kombinasjon av tøyning og muskelaktivering, instrument assistert behandling og nåler og akupunktur.
Vi ser at mobilisering og manipulasjon av både kjeve og nakke vil redusere muskelspenninger ytterligere. Behandlingen tilpasses til hver enkelt, og du er med på prosessen i forhold til hva slags teknikk som velges.

Hva kan du gjøre selv?

Forsøk å avspenn kjevemuskulaturen ved å unngå biting, la tungen hvile og pust med magen. Som oftest er muskelspenningene en del av et feilbelastningsmønster, og vi vil gi deg øvelser og forebyggende råd for å redusere tilbakefall.

Forebygging:

 • Ha fokus på avspenning
 • Begrens stress
 • Vær fysisk aktiv
 • Forsøk å innarbeid gode søvnrutiner, der du sover godt og dypt. Da vil kjeven være mer avslappet om natten
 • Dersom du spenner kjeven grunnet smerte, enten i kjeven eller andre steder, kan behandling være forebyggende
 • Behandling vil også hjelpe dersom du får muskelspenninger grunnet feil bevegelsesmønster

Hvor kan jeg få hjelp?

Alle klinikkene i NEMUS tilbyr utredning, behandling og forebygging av denne diagnosen. Vi har klinikker over hele landet. Finn din nærmeste klinikk i kartet.

Timebestilling:

Vi tilstreber at du får time så raskt som mulig. Dersom du ikke finner ledig time på nettet, kan du ringe klinikken direkte.