Helsegruppen NEMUS

Artrose korsrygg

Artrose, også kalt osteoartrose, degenerativ lidelse, spondylose eller slitasjegikt. Lidelsen rammer primært leddbrusken (mellomvirvelskiven). Historisk sett ser det ut til at artrose i korsryggen alltid har forekommet. Korsryggartrose synes på vanlig røntgen.  Uttalt artrose gir nødvendigvis ikke kraftigere symptomer enn lite utviklet artrose. Symptomene er individuelle. Artrose er den hyppigste leddlidelsen og rammer flest over 60 år.

Årsak
Med slitasjegikt i korsryggen mener man symptomer fra ledd, som har gjennom påkjenninger gjennom et helt liv, har degenerert så mye at det synlig på røntgen. Betydningen av påkjenninger ser vi tydelig i idrettsfolk som belaster enkelte ledd mer enn andre og utvikler artrose her. Sykdom og skade av leddet vil svekke funksjonen, og dermed øke faren for artrose. Overvekt er også en faktor som øker risikoen for å utvikle korsryggsartrose.

Symptomer
De vanligste symptomene er stivhet, smerte og funksjonsnedsettelse. De tidligste forandringene skjer i leddbrusken, som smalner og gir mindre plass til strukturer som for eksempel isjiasnerven. Sammen med forandringer i virvlene, kalt osteofytter, vil leddspaltene minske og faren for for eksempel isjias ( smerte ned i benet) øke. Artrose er en lokal leddlidelse og vil som regel ikke affektere allmenntilstanden vesentlig. Smerter og stivhet kan være så betydelige at de har en nedsettende effekt på livskvaliteten. Artrose er ikke synlig på blodprøver. Artrose påvirker ikke blodsenkning (SR) eller blodprosent.

Symptomene ved artrose kommer oftest gradvis, særlig smerter ved bevegelser, men nattsmerter forekommer også og kan være så sterke at de gir søvnproblemer. Man regner med at til stor del av smertene skyldes trykk mot leddkapsler og bånd, men de kan også komme fra knoklene som kan ha forstyrret blodforsyning. Betennelsesforandringer i leddhinner medvirker også til symptomer, både smerte, stivhet og redusert bevegelsesfunksjon. Musklene kan bli svekket, og leddene oppleves som ustabile. Ved bevegelser kan en undersøker føle «knitring» (crepitus) over det affiserte ledd. Diagnosen stilles ved sykehistorie, og leddundersøkelse hvor man i fingrene kan påvise osteofytter og eventuelt ved påvisning av typiske røntgenfunn.

Et ikke uvanlig problem i aldersgruppen over 60 og med uttalt artrose i korsryggen, er diagnosen spinal stenose. Spinal stenose er forsnevring av ryggmargskanalen slik at ryggmargen og nerverøttene får ugunstige plassforhold. Dette kan gi et stort spekter av symptomer, varierende fra milde korsryggsmerter til invalidiserende smerter i rygg og ben.

Vurdering:
Kiropraktor / Fysioterapeut foretar en grundig anamnese og klinisk undersøkelse. Det er viktig å fastslå nivå på nerve-, muskel-, skjelettsystemet. Dette gjøres bl. a. gjennom ortopediske tester og funksjonstester. Livskvalitet, daglig aktivitet og mål for behandlingen må inkluderes. Ofte blir det tatt røntgenologiske undersøkelser av pasienten, for å fastslå graden av artrose.

Behandling:
 Behandling foretas av kiropraktor og-/ eller fysioterapeut. Behandlingen går først og fremst ut på å forbedre funksjonen i det affekterte området. Nedsatt funksjon er trolig en viktig årsak til artrose. For å forbedre funksjonen i leddet, vil kiropraktoren benytte seg av leddkorreksjon, også kalt manipulasjon. I tillegg benytter kiropraktoren og fysioterapi  traksjonsbehandling og vanlig bløtdelsbehandling.
Det finnes ingen medikamenter som har god effekt på artrose. Kortisonbehandling er ikke anbefalt.

Studier viser at trening er svært viktig for pasienter med korsryggartrose. Det er bred enighet blant behandlere som driver med rehabilitering, at trening gir god effekt både på symptomer og funksjon i affekterte ledd. Det er imidlertid viktig at øvelser blir vist og kontrollert av autorisert fagpersonale (kiropraktor og fysioterapeut), som har kunnskap og erfaring med dette. Øvelsene kan gjøres i  grupper, eller som egentrening. Sammen med treningsveiledning, gis råd om avlastning ved akutte episoder og sirkulasjonsfremmende tiltak ved langvarige plager.

Bestill time

JoomShaper