Korsryggsmerter

Korsryggsmerter er det vanligste problemet i nerve- muskel- skjelettapparatet og samfunnets dyreste enkeltplage. Vondt i ryggen er en smertefull, men som regel ufarlig tilstand. Mange blir raskt bedre, men tilbakefall er dessverre vanlig. 

Enkelte ganger forverres tilstanden til isjias eller utvikler seg til en langvarig tilstand med gjentatte episodiske tilbakefall
eller vedvarende  smerter.

Årsakene til ryggsmerter er mange og sammensatte. Derfor må forebygging og behandling tilpasses individuelt og sees i et helhetsperspektiv.  Vi har samlet flere faggrupper under samme tak for å ivareta dine plager på en best mulig måte.

Vanlige årsaker

 • Arvelighet
 • Lite fysisk aktivitet
 • Overvekt
 • Plutselige overbelastninger, f.eks. ved tunge løft
 • Gjentatte feilbelastninger, f.eks.  sitting
 • Høyt fastende blodsukker
 • Psykiske plager, stress og mistrivsel

Vanlige symptomer

 • Kan oppstå akutt eller gradvis
 • Smertefull og stiv korsrygg, verre om morgenen og ved sitting
 • Vondt å reise seg opp, endre stilling.
 • ”Kom-i-gang” smerter etter langvarig ro
 • Best å gå og ligge
 • Ryggskjevhet for å unngå smerte
 • Smerter ned i hofte og ben

Utbredelse og varighet

 • 4 av 5 vil få vondt i ryggen i løpet av livet
 • Halvparten av oss har hatt plager siste året
 • 1 av 10 har ryggsmerter nå

Utredning og behandling

Målsettingen ved behandling er å redusere smerte og gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem. Det er viktig med en grundig gjennomgang av sykehistorie, og en god klinisk undersøkelse for å avgjøre hvilken behandling som er best egnet. Noen har behov for manuell behandling av feilfunksjoner i ledd og muskler mens andre har behov for veiledet trening.
I behandling benyttes en rekke metoder og teknikker for å gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler, bindevev og nervesystem.

 • Leddbehandling/manipulasjon
 • Tøyninger
 • Nåle behandling (IMS)
 • Muskulære teknikker
 • Mobiliserende traksjon
 • Funksjonell trening / øvelser / rehabilitering

Behandlingen har en kognitiv tilnærming med informasjon, råd og veiledning.
Dersom vi ønsker en annenhåndvurdering av ditt problem, vil du bli henvist til MR, røntgen, CT eller videre undersøkelser hos spesialist.
I tillegg kan smertemestring og avspenning være aktuelle tiltak.

Dette kan du gjøre selv

 • Ved akutte smerter hold deg i lett bevegelse  med utgangspunkt
  i en så smertefri stilling som mulig slik at du klarer å slappe av
 • Kuldebehandling. Legg en ispose på nedre del av korsryggen
  i 15min. Gjenta 3-4 ganger pr dag med minst 1 time
  mellom. Kombiner det evt. med varme hvis muskulaturen er svært stram.
 • Gå heller flere korte turer enn en lang. Tenk variasjon!
 • Unngå tunge løft med bøyd rygg og arbeid i foroverbøyd stilling.
 • Ta tak i de risikofaktorene som kan gi ryggplager som du vet du kan gjøre noe med selv.

Undersøkelser viser at jo raskere du kommer tilbake i bevegelse og gjenopptar normal aktivitet, desto raskere blir du smertefri.  Sengeleie og passivitet frarådes.

Tverrfaglige retningslinjer

De fire behandlingstiltakene som er dokumentert effektive for ryggsmerter og klart anbefales i norske retningslinjer er:

 • Oppfordre til bevegelse og aktivitet
 • Manipulasjonsbehandling
 • Reseptfrie smertestillende medikamenter
 • Generell trening/mosjon

Når ryggsmertene påvirker arbeidsevnen.

Din primærkontakt kan gi forslag om tilrettelegging på jobben, eller sykmelding hvis det er nødvendig. I NEMUS har alle klinikkene primærkontakten kiropraktor. Noen har også manuell terapeut og lege. Vi har også fysioterapeuter som foretar arbeidsplassvurderinger. Se nemus.no/bedrifter for mer informasjon.

Hvor kan jeg få hjelp?

Alle klinikkene i NEMUS tilbyr utredning, behandling og forebygging av denne diagnosen. Vi har klinikker over hele landet. Finn din nærmeste klinikk i kartet.

Timebestilling:

Vi tilstreber at du får time så raskt som mulig. Dersom du ikke finner ledig time på nettet, kan du ringe klinikken direkte.