Skivebukning

Mellomvirvelskivene  ligger som en pute mellom ryggvirvlene. Disse putenes funksjon er å støtte bevegelse av ryggraden samt fungerer som støtdempere når man er i bevegelse. Mellomvirvelskivene består av ytre ringer av hard brusk, samt en mykere kjerne.

Skivebukning oppstår når disse ytre ringene sprekker opp slik at det indre kjernematerialet presser seg ut mot ryggmarg eller nerverot. En skivebukning kan hos noen være forstadiet til prolaps, der de ytterste ringene ikke har sprukket opp enda. Skivebukning er en forholdsvis vanlig tilstand. Vi vet at en stor del av befolkningen går rundt med dette til enhver tid uten å oppleve smerter, men hos noen vil det kunne gi symptomer.

Årsak

Slitasje på skivene som kan lede til skivebukning er en langvarig prosess som pågår over flere år. Trolig er arvelig disponering en av de viktigste enkeltfaktorene for å få denne typen slitasjeskade, men feil arbeidsbelastning over lengre tid, inaktivitet/lite trening eller et kraftig traume kan være med på denne prosessen. Slitasjen over tid gjør at skivevevet blir svakere og etter hvert vil kan en skivebukning oppstå.

Symptomer

Skivebukninger kan gi lokale smerter i ryggen eller nakken, samtidig som de kan gi strålingssmerte til andre deler av ryggen enn der den faktisk sitter. Enkelte bevegelser som å bøye seg fremover, sitte eller stå over lengre tid kan også oppleves som smertefullt.

Vurdering

En kyndig behandler foretar en grundig sykehistorie og en god klinisk undersøkelse av deg. Ved behov vil behandleren ved NEMUS også kunne henvise til MR undersøkelse. Dette gjøres oftest ved pasienter med utstrålende smerter som f.eks isjias eller ved smerter i nakke eller rygg som ikke blir bedre i løpet av 4-6 uker.

Behandling

Skivebukninger behandles primært med leddbehandling som traksjon eller manipulasjon, trening og muskelavslappende teknikker. Behandleren vil behandle de sekundære plagene som kommer som en effekt av skivebukningen. Det vil si muskler og ledd, selve skiven må selv få tid til å gro.

Dette kan du gjøre selv

Bevegelse er alltid anbefalt ved slike tilstander. Tunge løft, lange arbeidsdager på harde gulv eller støt på ryggen som ved hopping er ikke å anbefale da dette kan føre til økt irritasjon av skivebukningen. Svømming og gåturer i skog og mark (variert terreng) kan anbefales. Som en generell tommelfingerregel er det greit å unngå aktiviteter man opplever som smertefulle.

Forebygging

Veiledet trening og bevegelse over tid vil kunne forebygge slitasje på mellomvirvelskivene. Gå igjennom din arbeidsplass, er det noe på jobben din som potensielt er dårlig for ryggen din? En fysioterapeut kan hjelpe deg med arbeidsplassvurdering om nødvendig.

Hvor kan jeg få hjelp?

Alle klinikkene i NEMUS tilbyr utredning, behandling og forebygging av denne diagnosen. Vi har klinikker over hele landet. Finn din nærmeste klinikk i kartet.

Timebestilling:

Vi tilstreber at du får time så raskt som mulig. Dersom du ikke finner ledig time på nettet, kan du ringe klinikken direkte.