Spondylolistese

Spondylolistese oppstår ved at en ryggvirvel glir fremover i forhold til nedenforliggende virvel og skyldes et brudd i begge virvelbuene (pars interarticularis) på en ryggvirvel. Dersom det ikke er noen glidning men brudd i begge virvelbuene kalles det en spondylolyse. Tilstanden er utbredt og finnes hos om lag 5 – 8% i befolkningen.

Årsak

Det finnes flere typer av spondylolistese. De mest vanlige er medfødt, isthmisk og degenerativ spondylolistese.

Medfødt spondylolistese (Type 1) skyldes en defekt i dannelsen av virvelens bakre del som igjen forårsaker glidning.

Isthmisk spondylolistese rammer som oftest ungdom og unge voksne og deles i tre underkategorier:

Tretthets-spondylolistese (Type 2A) er mest sannsynlig forårsaket av gjentatte mikro-brudd i virvelbuene. Den er mye mer vanlig blant menn enn blant kvinner. Det forekommer hos en del idrettsutøvere, særlig der det er mye bevegelser med svai i ryggen, for eksempel fotball og turn.
Den andre underkategorien (Type 2B) kommer også sannsynligvis av mikro-brudd i virvelbuene, men i dette tilfellet oppstår det ikke noe brudd, men de blir forlenget. Det skyldes at bruddene fylles med nytt bein istedenfor fibrøst vev.
Type 2 C forekommer svært sjelden og skyldes et akutt brudd i virvelbuene.

Degenerativ spondylolistese (Type 3) er den mest vanlige formen, og sees oftest hos eldre pasienter. Slitasje i ryggsøylen fører til at mellomvirvelskivene blir mindre væskefylte og fasettleddene gir nedsatt stabilitet slik at en virvel kommer ut av stilling. Det er ingen defekt i buevirvlene.

Symptomer

Det vanligste symptomet på spondylolistese er smerter i korsryggen. For noen er smertene verst under gange og i stående stilling, mens de bedres i sittende stilling. I tillegg til ryggsmerter kan man oppleve smerter bak på låret og leggen. I så fall skyldes det en innsnevring av kanalen der nervene forlater ryggmargen, noe som skaper en irritasjon på nerveroten

Vurdering

En kyndig behandler foretar en grundig sykehistorie og god klinisk undersøkelse. Ved mistanke om en spondylolistese vil du bli henvist for røntgen, CT eller MR. Røntgen av korsryggen er den beste metoden å begynne med for å diagnostisere spondylolistese. Forskyvningen sees lettest på bilder tatt fra siden. CT og MR brukes dersom det er mistanke om nerveirritasjon. Bildene vil også kunne vise om det er en reaksjon i beinmargen rundt spalten i virvelbuene som tyder på bevegelse i området. Denne aktiviteten er da mest sannsynlig årsaken til smertene.

Behandling

Manipulasjonsbehandling av kiropraktor eller manuellterapeut kan lindre symptomer hos pasienter med korsryggssmerter som følge av spondylolistese. Behandlingen er ikke rettet til nivået ved brud i virvelbuene, men er rettet mot å korrigere feilstillinger i leddene over og under. Behandlingen er heller ikke rettet mot å påvirke glidningen i leddene da dette ikke er mulig å påvirke med konservativ behandling.

Spondylolistese med forskyvning større enn 50 prosent av bredden på den nærliggende virvelkroppen krever operasjon og fusjon for å stoppe ytterligere forskyvning og lindre symptomene i form av instabilitet og nerverot-irritasjon. Ved instabilitet eller klem på ryggnerver, er operasjon en varig løsning med god prognose.

Hva kan du gjøre selv?

Hos yngre pasienter rådes ofte ungdommene til å holde seg borte fra idrettslig aktivitet i noen måneder samtidig som de bruker et korsett for avlastning. Sammen med en kyndig behandler legges det så opp et treningsprogram med trening av stabiliserende muskulatur i mage og rygg, i tillegg til tøyning, spesielt hamstringssmusklene. Deretter følger man vanlige prinsipper for opptrening etter en skade i forhold til bl.a. leddbevegelighet, styrketrening, proprioceptiv trening, kondisjonstrening og idrettsspesifikk trening. Man skal unngå øvelser der ryggen settes på strekk.

Forebygging

Spondylolistese er oftest en tilstand man har hatt fra man er ung eller en degenerativ tilstand man får i eldre alder. Det kan ikke forebygges, men trening og normal aktivitet kan ivareta funksjon og dempe symptomer.

Hvor kan jeg få hjelp?

Alle klinikkene i NEMUS tilbyr utredning, behandling og forebygging av denne diagnosen. Vi har klinikker over hele landet. Finn din nærmeste klinikk i kartet.

Timebestilling:

Vi tilstreber at du får time så raskt som mulig. Dersom du ikke finner ledig time på nettet, kan du ringe klinikken direkte.