Nakkesmerter

Nær halvparten av alle våre pasienter oppsøker hjelp for forskjellige nakkeproblemer.

Nakkens funksjoner er kompliserte og spiller en helt sentral rolle i bevegelsesapparatet. Finmekanikken i nakken består av et intrikat samspill mellom ledd, muskulatur og store deler av nervesystemet. Vi er avhengig av at nakken fungerer bra for å orientere oss etter sanseinntrykk fra syn og hørsel, holde balansen og utføre presise bevegelser.

Det kan være vanskelig å skille mellom plager fra nakke, øvre rygg og skuldre, og ofte henger smertene sammen og kan gå over i hverandre.

Vanlige symptomer på problemer i nakken eller som stammer fra nakken er:

 • Lokale smerter i nakken
 • Redusert bevegelse i nakken
 • Stivhet
 • Hodepine
 • Svimmelhet
 • Smerter ut i skuldrene
 • Smerter ut i armene
 • Smerter mellom skulderbladene

Vanlige årsaker

 • Anspenthet pga stress, både fysisk og psykisk stress
 • Ugunstige arbeidsstillinger
 • Statisk og ensidig arbeid
 • Dårlig syn, feil briller, eller mangelfull belysning
 • Trekk, spesielt fra ene siden
 • Gal liggestilling
 • Innaktivitet
 • Overvekt
 • Nakkesleng etter påkjørsel eller andre ulykker

Smertemekanismer

Smertene i nakken skyldes ofte en endret funksjon i muskler og ledd. Muskulaturen knyter seg sammen, ofte er dette en prosess som skjer gradvis hvor man kjenner at man blir stivere og stivere i nakken over flere uker. Andre ganger skjer det akutt som et resultat av et fall, strekk, slag eller lignende. Leddene i nakken kan også føles stive og da opplever man gjerne betydelig redusert bevegelse i nakken. Ofte får man mer vondt på en side av nakken

Smertebildet preges også av hvordan man reagerer på situasjonen. De som har høyt fokus på smertene får mer vondt og en dårligere prognose. Derfor er det viktig at du ikke lar smertene styre hverdagen. Ikke vær redd for å gjenoppta normale aktiviteter. Slapp av i skuldrene så godt du klarer og beveg på nakken. Start forsiktig å forsøk og bevege deg gradvis mer og mer. Opplever du at dette er vanskelig, så snakk med oss. Vi kan gi deg gode råd.

Utredning og behandling

For å avgjøre hvilken behandling som er best egnet starter vi med en grundig sykehistorie, og en god klinisk undersøkelse. I behandlingen benyttes en rekke metoder og teknikker for å gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler, bindevev og nervesystem.

Eksempler på behandling av nakkeplager kan være:

 • Leddbehandling/manipulasjon
 • Tøyninger
 • Nåle behandling (IMS)
 • Muskulære teknikker
 • Sansemotorisk trening
 • Mobiliserende traksjon
 • Funksjonell trening/øvelser / rehabilitering
 • Råd og veiledning

I tillegg kan smertemestring, fokus på god holdning, bevegelse og avspenning være aktuelle tiltak.

Hva kan du gjøre selv?

 • Undersøkelser viser at jo raskere du kommer tilbake i bevegelse og normal aktivitet, desto raskere blir du smertefri.
 • Veksle mellom bevegelse og avlastning i smertefrie stillinger. Konsentrer deg om å slappe av slik at du beveger deg så uanstrengt og naturlig som mulig selv om det gjør vondt.
 • Kuldepakninger kan gi lindring av symptomer fra ledd og muskler.
 • Ta tak i de risikofaktorene som kan gi nakkeplager som du vet du kan gjøre noe med selv.

Snakk gjerne med din terapeut dersom du har spørsmål tilknyttet nakkesmerter.

 

Les også vårt blogginnlegg: Gode råd ved nakkesmerter.

Hvor kan jeg få hjelp?

Alle klinikkene i NEMUS tilbyr utredning, behandling og forebygging av denne diagnosen. Vi har klinikker over hele landet. Finn din nærmeste klinikk i kartet.

Timebestilling:

Vi tilstreber at du får time så raskt som mulig. Dersom du ikke finner ledig time på nettet, kan du ringe klinikken direkte.