Akromio-klavikulær ledd skade/ AC-ledd separasjon

Akromio-klavikulær leddet (også kalt AC- leddet) ligger oppå skulderen der kravebeinet og den øvre delen av skulderbladet møtes. Leddet har forholdsvis liten bevegelighet, men har likevel en viktig stabiliserende funksjon. AC- leddet kan fort bli forstuet og er involvert i ca. 10% av alle skader mot skulderbuen.

AC- leddet er et typisk skadested om man faller rett på skulderen eller på utstrakt arm, eller får et slag mot skulderen. Skaden oppstår spesielt i forbindelse med idrett og fysisk aktivitet. AC- leddskade klassifiseres ofte inn i 6 typer avhengig av omfang:

Type I: Stukning av leddkapselen som gir lokal ømhet og smerte ved bevegelse, spesielt når man løfter armen rett opp fra siden og opp over 90-120 grader.

Type II: avrivning av AC- leddbåndet samt forstrekkning av coraco-clavicular leddbåndet. Ved undersøkelse vil man være lokalt trykkøm, hoven og en forhøyning kan kjennes over leddet. Bevegelse av skulderen er vondere enn i type I AC- ledd skade.

Type III: komplett avrivning av både AC- og coraco-clavicular leddbåndet med en markert synlig trappetrinns defekt med en mer markant smerte og uvillighet til å bevege armen.

Type IV, V og VI innebærer komplett avrivning av hele leddbånd komplekset rundt AC- leddet, involverer gjerne flere strukturer som bein, bindevev og hud i området og forekommer sjeldent.

Symptomer:

Lokal ømhet spesielt ved trykk rett på leddet, samt mildere symptomer fra omkringliggende strukturer. Smerte ved bevegelse spesielt når armen løftes ut fra siden av kroppen og opp. Smerten blir ofte verre når man fører armen over til motsatt skulder. Hevelse kan sees over AC- leddet og en defekt kan være tydelig ved inspeksjon av skulderen.

Vurdering:

En kyndig behandler foretar en grundig sykehistorie og god klinisk undersøkelse. Det er viktig at andre skader på skulderen avkreftes. Røntgenbilder kan være aktuelt for å utelukke brudd, samt for å se på graden av skade. Ultralyd diagnostikk kan også være nyttig. Dersom det er behov for billeddiagnostikk vil en kiropraktor, lege eller manuell terapeut kunne rekvirere dette.

Behandling:

Behandling er basert på generelle prinsipper for leddbånd/ligament skader. Først ising lokalt på skadestedet og smertestillende etter behov. Avlastning, eventuelt i fatle, for smertelindring de første dagene for type I skade og lengre for de med type II eller III- skade. Bevegelighetstrening og styrkeøvelser startes så fort som mulig avhengig av skadeomfang. Dersom man er kraftig forslått kan ledd- og bløtvevsbehandling av omkringliggende strukturer være nyttig. For de som driver med en spesifikk idrett, som krever spesiell bruk av armen, kan dette gjenopptas så fort lokal ømhet har avtatt og man igjen har god bevegelighet i skulderen. Det kan i begynnelsen være greit å få tapet skulderen med f.eks. kinesiotape for beskyttelse av leddet
Din fysioterapeut eller kiropraktor i NEMUS kan hjelpe deg til å få god funksjon i skulderen igjen.

Ved større skader på AC- leddet med forskyvning av leddet vil operasjon være aktuelt for å få stabilisert leddet.

Hva kan du gjøre selv?

Jo raskere du kommer tilbake i bevegelse og opptar normal aktivitet, desto raskere blir du smertefri. For å dempe smertene kan man legge en ispose oppå skulderen i 15 minutter av gangen, og du kan ha nytte av smertestillende medikamenter for å lindre smerter i akuttfasen. Prognosene for milde skader er gode. Ved mer betydelig skade må man påberegne at man vil ha en permanent forhøyning ved AC- leddet, mulig redusert skulderfunksjon samt noe vedvarende ubehag i området.

Forebygging:

  • Oppretthold bevegelighet og styrke i og rundt skulderen
  • Unngå ensidig belastning spesielt over skulderhøyde
  • Unngå bevegelser i ytterstilling
  • Etterstreb en god holdning med skuldre trukket bak og ned

Hvor kan jeg få hjelp?

Alle klinikkene i NEMUS tilbyr utredning, behandling og forebygging av denne diagnosen. Vi har klinikker over hele landet. Finn din nærmeste klinikk i kartet.

Timebestilling:

Vi tilstreber at du får time så raskt som mulig. Dersom du ikke finner ledig time på nettet, kan du ringe klinikken direkte.