SLAP-Lesjon

(Superior Labrum Anterior Posterior)

SLAP-Lesjon er en skade på øvre bakre delen av leddleppen i skulderen. Skaden er vanligst hos personer som driver med lagidrett, kontaktidrett eller er utsatt for fall i hverdagen.

Årsak:

Årsaken til SLAP-Lesjon er vanligvis fall hvor personen tar seg mot på strak arm og at armen er ut til siden av kroppen. Direkte slag mot skulderen. Skader i forbindelse med kraftfulle kastebevegelser over hodet og overbelastning av bicepssenen i forbindelse med styrketrening med mer. Skulder ut av ledd (subluksasjon) og tung benkpress kan også føre til SLAP lesjoner. Kraften som påføres leddet, føres inn i leddet hvor leddleppen har som oppgave å stabilisere overarmsbeinet inne i leddet. Det blir så en større kraft enn leddleppen tåler og den kan løsne eller slites. Graden av skaden kan variere.

Symptomer:

Vanlige symptomer er dype verkende smerter i øvre eller bakre del av skulderen. Skulderen kan også føles ustabil, og man kan oppleve at den glipper, knaser eller klikker. En kan erfare smerter ved belastning, nedsatt styrke ved løft. Det kan være smertefullt eller umulig å løfte armen over skulderhøyde. En kan også føle at leddet ikke føles stabilt.

Vurdering:

En kyndig behandler foretar en grundig sykehistorie og god klinisk undersøkelse. Ved mistanke om SLAP-lesjon er det vanlig å ta bildediagnostikk ofte i form av MR for å bekrefte eller avkrefte skade.

Behandling:

Spesifikt stabiliserende øvelser for skulderen gjennomført under instruksjon kan virke smertedempende. Behandlingen har som formål å bedre stabiliteten i leddet og bedre funksjon. Tiltakene tilpasses individuelt, og er avhengig av problemets varighet. Din behandler i NEMUS har kompetanse til å vurdere hva som er best for deg. Ved vedvarende plager og manglede respons på behandling kan operasjon være et alternativ.

Hva kan du gjøre selv?

Når skaden først har oppstått vil det være viktig å ikke belaste armen i stillinger som fremprovoserer økte smerter eller utfordrer leddleppen slik at det kan føre til opprettholdelse av skaden eller videre skade.

Forebygging:

  • Unngå å oppsøke situasjoner der en kan utsettes for fall eller direkte traumer
  • Ved forverring i spesifikk idrett bør bevegelsesmønster bli grundig undersøkt av fysioterapeut eller trener
  • Trene styrke og stabilitet rundt skulderleddet for å kunne avverge eller begrense skade
  • Være bevist på fallteknikk hvis dette er uunngåelig innen idrett eller liknende.

Hvor kan jeg få hjelp?

Alle klinikkene i NEMUS tilbyr utredning, behandling og forebygging av denne diagnosen. Vi har klinikker over hele landet. Finn din nærmeste klinikk i kartet.

Timebestilling:

Vi tilstreber at du får time så raskt som mulig. Dersom du ikke finner ledig time på nettet, kan du ringe klinikken direkte.