Krystallsyke

Krystallsyke, eller Benign paroksysmal posisjonsvertigo (BPPV), er en tilstand som rammer labyrinten i det indre øret. Krystallsyke er en av de vanligste årsakene til svimmelhet. Krystallsyke karakteriseres av kortvarig karusell liknende svimmelhetsanfall (vertigo) og påfølgende kvalme.

Anfallet kommer gjerne i forbindelse med at man beveger hodet i bestemte stillinger og er ofte verst i liggende stilling. Man regner at 2-3 % opplever krystallsyke i løpet av livet. Sykdommen er vanligst hos eldre, men kan oppstå i alle aldre. Kvinner blir rammet noe oftere enn menn.

Årsak

Den mest anerkjente hypotesen om årsaken til krystallsyke, er at det har løsnet små krystaller (otolitter) inne i labyrinten som deretter har forvillet seg inn i labyrintens bueganger og forårsaker irritasjon og feilsignaler herifra.

Symptomer

Korte, kraftige anfall av karusellsvimmelhet som kommer i forbindelse med at du legger deg ned, setter deg opp eller snur deg i sengen kan gi mistanke om krystallsyke. Anfallene varer vanligvis bare i 1-20 sekunder, men du kan også være noe svimmel og ustø når du er oppe og går. Det finnes mange varianter av krystallsyke og noen kan ligne på ”nakkesvimmelhet” (cervicogen svimmelhet) En nøye vurdering av pasienten vil skille disse tilstandene.

Vurdering

Da krystallsyke er en helt ufarlig årsak til svimmelhet er det alltid viktig å avkrefte/utrede sannsynligheten for andre mer alvorlige årsaker til svimmelheten på et tidlig stadium. Diagnosen stilles ved at din lege/kiropraktor/fysioterapeut gjør forskjellige hodemanøvrer for å fremprovosere et svimmelhetsanfall. Din NEMUS terapeut vil kunne se at du blir svimmel og at du får noen spesielle, ufrivillige øyebevegelser (nystagmus). Dersom krystallsyke fremstår som mest sannsynlige årsak til svimmelheten, kan man sette i gang med spesifikk behandling for din type krystallsyke og pasienten får informasjon om tilstanden.

Behandling

Denne tilstanden kan behandles enkelt, trygt og effektivt med teknikker som for eksempel Epley´s manøver, Barbeque manøver eller Crevits manøver. Dette er alle manøvre hvor du får veiledet krystallene på avveie tilbake der de kom fra slik at det ikke oppstår irritasjon og feilsignaler. Det finnes også øvelser du enkelt kan gjøre hjemme dersom behandlingen ikke gjør deg frisk, men det tar da som regel lengre tid før du blir bra. Med litt flaks kan tilstanden kan gå over av seg selv.

Hva kan du gjøre selv?/ Forebygging

Det finnes øvelser du kan gjøre hjemme, men det kan være lurt å oppsøke kyndig hjelp for å få den rette diagnosen samt instrukser for hvordan du skal forholde deg til tilstanden. Det viktigste da er at øvelsene er korrekte i forhold til hvilket øre plagene dine kommer fra og hvilken type krystallsyke du har. De aller fleste blir friske av krystallsyke, og sykdommen er ufarlig, selv om den kan være meget plagsom. Dersom du har hatt krystallsyke én gang, er man noe mer utsatt enn andre, men det kan gå år mellom hver gang du har symptomer. Det er ikke mulig å forebygge nye anfall av krystallsyke, men det er under normale omstendigheter heller ikke mulig å provosere frem krystallsyke på en frisk person med vilje. Så det viktigste rådet til en som har blitt kvitt krystallsyke, er å slutte å ta hensyn og raskest mulig leve normalt igjen.

Ønsker du mer informasjon? Trykk på linkene under for å lese mer.
www.helsenorge.no
NHI.no

Hvor kan jeg få hjelp?

Alle klinikkene i NEMUS tilbyr utredning, behandling og forebygging av denne diagnosen. Vi har klinikker over hele landet. Finn din nærmeste klinikk i kartet.

Timebestilling:

Vi tilstreber at du får time så raskt som mulig. Dersom du ikke finner ledig time på nettet, kan du ringe klinikken direkte.