Hodepine og migrene

NEMUS Frogner

Du kan komme til hodepineklinikken direkte, uten henvisning. De vanligste hodepinediagnosene man ser er migrene med og uten aura, spenningshodepine (eller tensjonstypehodepine), nakkehodepine (cervikogen hodepine) og hodepine fra kjeven (TMD-hodepine). I tillegg er det en del andre hodepineformer som presenterer på klinikken. 

Som primærkontakt kan Jamie henvise til nevrolog og samarbeide med fastlegen for andre utredninger, dersom det skulle være nødvendig. På NEMUS Frogner har vi dessuten tett tverrfaglig samarbeid med Aleris Medisinske og ØNH avdelinger.  

Den første konsultasjonen inkluderer innledende samtale og en grundig sykehistorie for å kartlegge alt om hodepinen og annen relevant historikk. Deretter foretas en omfattende undersøkelse. Dersom det er klart hva årsaken(e) til hodepinen er, kan man stille diagnosen allerede første gang. 

Behandling

Behandlingen tilpasses til hvert enkelt tilfelle. De fleste som oppsøker hjelp har spenninger i nakke, skuldre og/eller kjeven som bidrar til, eller er årsak til hodepinesymptomene. Jamie kombinerer manuell behandling med veiledning og øvelser. Det er absolutt ikke alle som blir manipulert («knukket»). Du som pasient er med på å bestemme behandlingsopplegget. Ingen behandling blir gjort uten ditt samtykke. 

Med langvarig smerteproblematikk, er det naturlig med et tverrfaglig samarbeid, der din fastlege og eventuelt nevrolog blir viktige partnere. Rollen til Jamie er derfor ikke kun å behandle på klinikken, men også tilpasse den til annen medikamentell behandling, slik at du får best mulig utbytte av oppfølgingen. 

Ta gjerne kontakt med klinikken på  for å snakke med Jamie på telefonen dersom du har spørsmål. Time kan bestilles på netthttps://nemus.no/frogner/ eller ved å ringe 21 67 66 69 Velkommen!