Opplever du tinnitus?

Publisert: 28. august 2022
tinnitus
tinnitus
Artikkel skrevet av HØR og NEMUS

Opplever du tinnitus?

Lyd som du hører i øret eller hodet som ikke kommer fra en lydkilde utenfra er definert som tinnitus. Øresus er også et vanlig brukt navn på det samme, men ordet øresus er ikke like godt beskrivende da lyden ikke trenger å være et sus. Lyden eller lydene kan være susing, ringing, piping, brumming og dunking. Noen har kun en lyd, mens andre har flere forskjellige lyder.

Tinnitus kan være hørbart i perioder, det kan være hørbart kun når det er stille rundt deg, og for noen kan tinnitusen være så voldsom at den både er konstant til stede, men også hørbar selv om det er mye omgivelseslyd.

En stor nasjonal helseundersøkelse fra USA, Nhanes, fra 2011-2012 viser at ca. 15 prosent av befolkningen har tinnitus. I tillegg viste undersøkelsen at 30% av de med tinnitus opplevde deres tinnitus som et moderat til svært alvorlig problem i deres liv.

Hva er årsaken?

Den underliggende årsaken til tinnitus er egenaktivitet fra hørselsnerven, mens den utløsende årsaken til at tinnitusen blir hørbar for deg er sykdom, skade, stress eller traume. Egenaktiviteten kommer av at hørselsnerven får mindre signaler å sende opp til hørselssenteret i hjernen når hørselen blir redusert av for eksempel alder eller støyslitasje. Denne reduksjonen i arbeidsmengde skaper rom for egenaktivitet.

Normalt er slik egenaktivitet filtrert slik at lydoppfattelsen ikke når bevisstheten vår, men noen ganger kan vi bli utsatt for påkjenninger som fører til at tolkningen av denne aktiviteten blir rokket ved.

Tinnitus kan redusere livskvaliteten din i forskjellig grad. Du kan oppleve redusert lyst og energi til å delta i både jobbaktiviteter og sosiale settinger, og du kan merke redusert evne til å fokusere og konsentrere deg.

årsak tinnitus

Symptomer ved tinnitus:

 • Søvnproblemer
 • Stress
 • Irritabilitet
 • Angst
 • Depresjon
 • Hørselsproblemer
 • Hodepine
 • Muskulære problemer
 • Svimmelhet
 • Redusert hukommelse
 • Nedsatt konsentrasjon
 • Utmattelse
 • Isolasjon
 • Nedsatt lydtoleranse

 

Behandling av tinnitus

HØR har vi satt sammen et team med erfarne audiografer og audiopedagoger med spesialutdannelse i tinnitus som kan tilby både de nyeste og mest anerkjente behandlingsmetodene.

I tillegg har HØR er tett faglig samarbeid med kiropraktorer og fysioterapeuter ved NEMUS Frogner samt øre-nese-hals legene ved Aleris Frogner Øre Nese Hals-avdeling.

HØRs audiografer utreder tinnitus grundig for å finne sammenhenger og plagegrad, og for å finne hvilke behandlingstiltak og behandlingsmetode som egner seg for deg og din problematikk.

På en slik utredning kartlegges det også om du har nedsatt lydtoleranse som er en ofte sett tilleggsproblematikk til tinnitus.

For å kunne få best mulig og mest mulig effektiv behandling på tinnitus, behandles alltid nedsatt lydtoleranse først hvis dette foreligger.

Behandlingsmetoder tinnitus

 • Tinnitus Retraining Therapy- gitt av HØRs audiografer. Tinnitus Retraining Therapy også kalt TRT er et ofte brukt begrep i Norge, men det finnes mange avarter som er forenklet sammenlignet med det fullverdige TRT tilbudet som HØR tilbyr.
 • Bimodal nevromodulasjon- gitt av HØRs audiografer. Bimodal nevromodulasjon med Lenire® er en behandling som i Norge kun er tilgjengelig hos HØR.
 • Kognitiv adferdsterapi- gitt av HØRs audiopedagoger. Med henvisning fra lege dekkes kognitiv behandling av Helfo.
 • Muskulær behandling- gitt av NEMUS sine kiropraktorer og fysioterapeuter.
 • Høreapparat- tilpasset av audiografer. Forsterkning av redusert hørsel, ofte i kombinasjon med TRT.

En tverrfaglig behandling er ofte å anbefale. Våre audiografer anbefaler den behandlingsmetoden eller metodene som utredningen viser er aktuell for deg, og følger opp med regelmessige kontrolltimer for å evaluere effekt og fortløpende tilpasse behandlingstiltakene for å gi mest mulig effektiv behandling.

konsultasjon

Muskulær tinnitus sjekkliste

Det har typisk minimum en av syv karakteristikker (1):

 1. Tidligere nakke/ hode skade
 2. Endringer av bitt, kjeve, eller nakke
 3. Gjentagende plager i nakke, skulder, eller hodet
 4. Tinnitus og smerte oppstod samtidig
 5. Økning av tinnitus ved ugunstige posisjoner ved hvile, gåtur, jobb, eller søvn
 6. Intens gnissing eller biting av tenner om dagen eller natten
 7. Økning i tinnitus ved økning i buktrykk

Behandling

Behandling av muskulær tinnitus er individuell og går ut på å få redusert spenningene som forårsaker plagene.

Tiltak man selv kan gjøre er strekk øvelser av øvre nakke, puste øvelser, bittskinne, kognitiv behandling og/eller kjeve øvelser.

Studier har vist effekt av manipulasjon («knekking») av nakke hos kiropraktor, veiledet styrketrening av bakre nakkemuskler hos fysioterapeut, muskulær behandling av nakke og kjeve, intramuskulær stimulering (IMS), øyeopptrening, hypnose, og injeksjon av lokal smertestillende/ Botox (1). Det anbefales en tverrfaglig tilnærming med kombinasjon av kiropraktor, fysioterapeut, tannlege, ortoptist, audiograf og/ eller audiopedagog.

behandling nakke

Artikkel skrevet av HØR og NEMUS

Kilder:
National Health and Nutritional Examinations Survey, 2011-2012, https://wwwn.cdc.gov/nchs/nhanes/continuousnhanes/overview.aspx?BeginYear=2011/
Sanchez TG, Rocha CB. Diagnosis and management of somatosensory tinnitus: review article. Clinics (Sao Paulo). 2011;66(6):1089-1094. doi:10.1590/s1807-59322011000600028

 

Kontakt artikkel forfattere:

NEMUS Frogner

Forfatter; Christian Haagensen MNKF, Kiropraktor
Forfatter; Jamie Coyne-Stacey MNKF, Kiropraktor

 

HØR

Forfatter; Janne Hallset Mykkelbost, audiograf og daglig leder

Hør har hovedavdeling på Ullevål Stadion i Oslo, og en in-house avdeling på Aleris Frogner. https://hoer.no/

Kontaktpunkt e-post; on.reoh@fargoidua
Kontaktpunkt timebestilling;  og 23 89 87 15