Hofteartrose og innsetting av totalprotese

Artrose

Den vanligste indikasjonen for å operere inn en protese i hofteleddet er artrose. Artrose er en leddsykdom som medfører at brusken inne i leddet slites ned og det dannes påleiringer av nytt ben inne i leddet. Dette gir ofte smerter i lysken og på innsiden av låret, i tillegg til at man kan oppleve at leddet blir mindre bevegelig.

Diagnose

Diagnosen artrose stilles ved hjelp av røntgenbilder, men det er viktig å være oppmerksom på at det ikke alltid er samsvar mellom det man ser på røntgenbildet og hvor mye plager pasienten opplever. Før kirurgi utføres er det derfor viktig at det gjøres en grundig kartlegging av pasientens plager og hvordan disse påvirker hverdagen, i tillegg til at motivasjon og muligheter for opptrening tas med i betraktningen.  

Innsetting av protese

Ved innsetting av hofteprotese fjernes det ødelagte benet både øverste del av lårbenet og hofteleddskålen på bekkenet. Ved Aleris Sykehus (Frogner og Drammen) benyttes en såkalt fremre tilgang til leddet. Dette er en skånsom teknikk, hvor det ikke kuttes i noen muskler. Etter operasjonen er det viktig å komme tidlig i gang med opptrening. Det er lite restriksjoner, men treningen skal starte forsiktig og økes gradvis slik at benet kan leges best mulig. 

Hva gjør jeg etter operasjon?

Hvis du vil ha mer informasjon om hva du skal gjøre de første dagene etter innsetting av en totalprotese i hofteleddet kan du trykke her. 

Hvilke øvelser trenger jeg?