Bedrift

Forebygging av sykefravær og sykenærvær

Selv om vi heldigvis har sett en liten nedgang i sykefravær de siste årene, er nivået fortsatt altfor høyt. Fokus på forebygging av sykefravær bør bli enda sterkere. Muskelskjelettsmerter er diagnosegruppen som fører til høyest sykefravær. På landsbasis utgjør nerve- muskel- og skjelettplager mer enn 40% av sykefraværet og  30% av uførepensjonen. Kostnadene er omfattende. […]

Finn årsaken

I NEMUS tilpasser vi løsninger for din bedrift, med sikte på å forebygge sykefravær og sykenærvær. Noen bedrifter går rett på tiltak som klinikkavtale, behandling på arbeidsplassen eller kurs om stressmestring. Mens andre firmaer vet ikke helt hvor de skal starte. Da kan det være lurt å begynne med en kartlegging. Årsakene til at en […]

Samarbeid med bedriftshelsetjenesten

NEMUS samarbeider med bedriftshelsetjenesten NEMUS er ikke en bedriftshelsetjeneste i klassisk forstand, men har høy tverrfaglig kompetanse på det som plager flest i en bedrift – muskelskjelettplager. Derimot samarbeider vi tett med bedriftshelsetjenesten der bedriften er pålagt BHT. I mange bedrifter jobber vi parallelt, og utfyller hverandre. Det er særlig tjenester knyttet til behandling av […]

Lønnsome løsninger

Det skal lønne seg å investere i de ansattes helse NEMUS tilbyr kostnadseffektive løsninger gjennom disse prinsippene: Bedre helse = bedre arbeidsevne Vi forebygger plagene som koster mest Vi tilbyr bred og høy kompetanse for å gi raske resultater Lav terskel for forebygging = bedre trivsel og mindre sykefravær Jevnlig dialog med bedriften for å […]

Bedriftstjenester

NEMUS tilbyr lønnsomme og anerkjente tjenester for å forebygge det som plager flest i en bedrift – muskelskjelettplager. Tjenestene våre omfatter kartlegging, behandling, forebygging og helsefremmende tjenester. Vi tar i bruk kunnskapsbaserte metoder, og har en grunnleggende innstilling om at «det skal være lønnsomt å investere i de ansattes helse». Kontakt ossBehandling Vår mest populære tjeneste er […]