Baste Fanebust

Fysioterapeut, PFF
Publisert: 1. august 2021
Utdanning:
Bachelor i Fysioterapi Høgskulen på Vestlandet 2020
Fysioterapeut i turnus Lærdal kommune/Lærdal sykehus 2021
Kurs:
Diagnostisk ultralyd (pågående kursserie)
Såletilpasning
Oppgavespesifitet i trening og rehabilitering
Interesseområder:
Slitasje på muskel- og skjelettapparatet
Holdnings- og bevegelsesanalyse
Idrettsskader (forebygging og rehabilitering)
Kroniske muskelsmerter
Tilleggsinformasjon:
Medlem av Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF)
Tilbyr tilpasning av ortopediske såler
Jobber på klinikken alle dager