Jonas Bolkan Nordli

Fysioterapeut

Utdanning:

  • Bachelor i fysioterapi fra NTNU

Interesseområder:

  • Hodepine- og nakkeplager.
  • Veiledning og rehabilitering av muskel- og skjelettplager.
  • Idrettsskader.
  • Kne- og ankelskader.
  • Belastningsplager.

Kurs:

  • Idrettsmedisin
  • Teiping

Tilleggsinformasjon:

  • Han har erfaring med forebygging og rehabilitering innen idrett, og har jobbet med veiledning og opptrening i forbindelse med ulike operasjoner. 
  • Bacheloroppgave om akutte muskelskader i fotball