Gode råd for å forebygge hodepine

forebygge hodepine

10% av befolkningen, eller 500000 nordmenn, har hodepine hver uke! Hodepine rammer de fleste av oss, og bare 5% har aldri hodepine.

De vanligste hodepinetypene er migrene med aura og migrene uten aura, spenningshodepine (tensjonstypehodepine) og nakkehodepine (cervikogen hodepine ).

Så mange som 40% har flere hodepinetyper samtidig. For eksempel migrene i bunn, og nakkehodepine i tillegg som forsterker symptomene. Mange sliter også med spenninger i kjeven, ryggen og skuldrene, som kan komme fra hodepinen eller gi hodepine.

Hvordan kan du få hjelp til din hodepine?
Årsakene vurderer vi gjennom en grundig sykehistorie og undersøkelse. Ofte kan det være et sammensatt smertebilde, og hos oss kan du få hjelp til målrettet behandling og effektive råd som passer inn i en hektisk hverdag. Vi samarbeider også med fastlegen din og spesialister innen nevrologi og kan henvise ved behov.

Bestill gjerne time her om du vil ha en vurdering av din hodepine.

Her er noen generelle råd som kan forebygge hodepine

  1. Plages du ofte kan det være lurt å skrive en hodepine-dagbok for å finne ut hva som gir deg hodepine (triggere som lite søvn, lavt væskeinntak, uregelmessige måltider, lite aktivitet, stress, alkohol). «Hodepinedagboka» er en digital versjon som kan lastes ned via app store og Google play.
  2. Få nok søvn og hvil hjernen. Nødvendig antall timer er individuelt, men de fleste voksne bør ha 8 timer. Forsøk å legg deg og stå opp til faste tider for å få en god søvnhygiene, som igjen påvirker hormoner og god balanse.
  3. Begrens stress og søk trivsel rundt egen arbeids- og livssituasjon.
  1. nok fysisk aktivitet. Anbefalt minimum er 30 minutter hver dag for å opprettholde god form, og det dobbelte om man ønsker endring.
  2. Om du skal trene og være spesifikk for å forebygge, prioriter avspenning som for eksempel yoga, og styrke av området mellom skulderbladene og dyp nakkemuskulatur. Slike øvelser kan du få gjennom din fysioterapeut eller kiropraktor.
  3. For hyppig bruk av smertestillende kan i seg selv gi hodepine, og kalles medikamentoverforbrukshodepine (MOH). Bruker du smertestillende tabletter regelmessig, bør du vurdere å slutte med dette en periode, men viktig at det gjøres i samråd med lege. (Les mer om medisinindusert hodepine, eller medikamentoverforbrukshodepine her).

Les mer om hodepinetriggere i denne artikkelen fra nrk.no med intervju av blant annet kiropraktor Martin Herneblad-Due ved NEMUS Asker Sentrum

Hva bør man være ekstra oppmerksom på?
Får du en ny type hodepine, en hodepine som påvirker livskvaliteten i stor grad eller en hodepine som ikke går over, er det viktig å ta kontakt med fastlegen din eller en primærkontakt som kiropraktor eller manuellterapeut. De kan stille diagnose, gi deg råd og anbefaling av riktig oppfølging. Ved behov kan de også henvise videre til nevrolog. Er du bekymret for at nyoppstått hodepine er farlig, kontakt legevakt eller 113.

Helsegruppen NEMUS har klinikker i hele Norge. Alle klinikkene har kiropraktor og fysioterapeut. Kiropraktorene er primærkontakt, som kan henvise til spesialist, MR, røntgen og de kan sykmelde opp til 12 uker. NEMUS holder årlige kurs om hodepine for allmennpraktiserende leger, i samarbeid med Legeforeningen og Sandvika Nevrosenter.