Kurs i smerte-/stressmestring

Bli kjent med din kropp og hjernens mekanismer!

Kan du påvirke din egen smerteopplevelse? Lær om hva smerte er og noen gode enkle teknikker for å påvirke din opplevelse. Hva er stress og hvordan ser det ut i hjerne og kropp? 

Dette kurset vil lære deg hvordan du på en enkel måte kan bli kjent med deg selv og lettere takle negativt stress. Kurset gir deg enkle, men ikke nødvendigvis  tidkrevende metoder til bruk i hverdagen.

Kurset vil også gi bedre forståelse og informasjon om noen av de mekanismene som er med på å regulere vår smerteopplevelse. All smerte er reell for den som opplever den. Kurset er bygd opp rundt en teori om at det å ha nok informasjon og kunnskap om egen kropp og den responsen smerte er, vil vi kunne påvirke hvordan vi opplever smerte.

Noen sentrale temaer:

  • Tankefeller
  • Smerteporter
  • Hvordan kan kroppsholdning påvirke følelser?
  • Hjernens flotte egenskaper

Tid:
Første kurs er onsdag 23. januar fra kl 18-19.30 

Målgruppe:
Kurset er aktuelt for alle mennesker med langvarig eller tilbakevendende smerter, som ønsker å få bedre kontroll over sin stressopplevelse eller som har lyst å få bedre innsikt i egen helse.

Påmelding:
Påmelding skjer til on.reksasumen@nekcinnaJ eller med sms til 97032530.

Pris:
Kursavgift 300kr.

Begrenset antall plasser, førstemann til mølla!:-)


Jannicken har jobbet som coach siden 2009, hun er utdannet NLP master practitioner, høyskole studier innen menneskerettigheter og profesjonsetikk, samt fysiologi, sykdomslære og ernæring.

Fokusområdene i hennes arbeid er smerte og stressmestring/-forståelse, mindfullness, forståelse av sammenhengen mellom kropp og sinn, kosthold og lystbetont aktivitet.

Les mer om Jannicken her.