Vil du sette i gang 2023 med bedre form og nye treningsvaner?

NEMUS Asker Sentrum lanserer et helt nytt tilbud til nye og gamle pasienter. Vi har nå et fullt utstyrt treningsrom der du kan få treningsveiledning av erfarne fysioterapeuter eller kiropraktorer, i grupper eller individuelt.

Få bedre utbytte av treningen med veiledet trening. På NEMUS Asker Sentrum trener du med fysioterapeut eller kiropraktor med bred kompetanse og lang erfaring innen trening og behandling. Du får et treningsopplegg tilpasset deg basert på din treningsbakgrunn, ønsker og behov. Vi er opptatt av at trening skal være lystbetont og motiverende for at du skal oppleve mestring og glede ved hver treningsøkt. Styrketrening er viktig for alle aldersgrupper bidrar til økt livskvalitet og mestring i hverdagen i tillegg til å forebygge smerter, skader og livsstilsykdommer.
Første time starter med en kartleggingssamtale hvor din treningsbakgrunn, ønsker og behov kartlegges. Med din terapeut legger du en plan basert på dine målsetninger for treningen. Tett oppfølging sikrer trygg og god progresjon og forebygger skader. Sammen med din terapeut tilpasser dere treningen etter for å sikre god progresjon og utvikling.

Under finner du informasjon om de ulike treningstilbudene vi har foreløpig. Send oss en e-post til on.sumen@reksa for å booke time eller om du ønsker å vite mer om tjenestene.

PT / Veiledet trening:
Grundig kartlegging ift status og form for å finne riktig øvelser. Kan passe for alle personer, uavhengig av grunnform. Med din terapeut legger du plan ift målsettinger med trening, og tilpasser treningen etter hvert ift progresjon.

Individuelt /1-1:

  • Veiledet trening 1-1 50 minutter: 1200,-
  • Veiledet trening 1-1  25 minutter 800,-
  • Veiledet trening 1-1 5o minutter 10 klipp totalt 11000,-
  • Veiledet trening 1-1 25 minutter 10 klipp totalt 7000,-

Duo /tren med en venn (priser per person):

  • Veiledet trening duo (2 stk trener sammen) 50 minutter 10 klipp 7000,- per person

Gruppetimer 4 personer
Barseltrening:

  • Passer for alle mødre, uavhengig av grunnform. Veiledning i små grupper med individuelt tilpasset oppfølging. Innledende informasjon og foredrag. Du kan ta med din baby.
  • 3000 for 8 uker, oppstart 30. januar kl 11

Seniorgruppe:

  • Veiledning i små grupper med individuelt tilpasset oppfølging. Innledende informasjon og foredrag.
  • 3000 for 8 uker.

Bedriftstrening:

  • Veiledet bedriftstrening (flere trener sammen) 10 ganger 35 minutter per gang (midt på dagen) 2500,- per person