Tor Vedeler

Spes. generell kirurgi/Spes. ortopedi
Publisert: 26. februar 2019

Tor Vedeler jobber til daglig ved Ringvollklinikken som er et privat sykehus med offentlig godkjenning.

Tor vedeler hospiterer også ved NEMUS Fredrikstad der han ser våre pasienter som trenger kortisoninjeksjoner eller operasjonsvurdering.