Skal muskelskjelettpasienter godta et to-delt helsevesen?

Lidelser i muskelskjelett-systemet er det som plager flest og koster samfunnet mest, men får minst. Refusjonen som følger pasienten når de mottar behandling blir mindre og mindre og er mer enn halvert siden den ble innført! Kiropraktorpasienter har de siste 30-40 årene måttet betale en stadig økende egenandel. Behandling avhenger dermed mer og mer av pasientens betalingsevne og utviklingen bidrar til et to-delt helsevesen. Er dette en utvikling politikerne ønsker – og samfunnet er tjent med?

Les mer