Eva Nygård

Sekretær og resepsjonsmedarbeidere

Utdanning:

• Øvrebyen Videregående skole 1982

• Tannhelsesekretær 1984k