Inger Wangen

Klinikkassistent
Publisert: 27. februar 2019

Utdanning:

• Grunnskole, videregående skole

Kurs:

• NKS Barns oppvekst og utvikling.

Tilleggsinformasjon:

• Over 40 års erfaring som tannhelsesekretær

on.frusirf@negnaw.i