Inger Wangen

Klinikkassistent

Utdanning:

• Grunnskole, videregående skole

Kurs:

• NKS Barns oppvekst og utvikling.

Tilleggsinformasjon:

• Over 40 års erfaring som tannhelsesekretær

i.wangen@frisurf.no