Rikke M. Breiby

Helsecoach
Publisert: 27. februar 2019

Rikke M. Breiby jobber med helserelatert coaching og mental trening. Hun er trygg og ikke-dømmende i møte med mennesker og ønsker at de skal føle seg sett, anerkjent og utfordret.

En helsecoach guider deg til å nå helse- og livsstilsmål ved å lage steg-for-steg-forandringer i et passende tempo. Støtte hos en helsecoach er ikke å anse som terapi, men Rikke har kompetanse i å føre terapeutiske samtaler og ønsker å bidra i et forebyggende helseperspektiv. Hun er en personlig samtalepartner som vil være en støtte til å sette gode mål, bli bevisst viktige behov og gi hjelp til motivasjons- og mestringsteknikker.

Alt starter i hodet! Hva er egentlig mental trening? Det er å utvikle egne psykologiske ferdigheter slik at en kan utnytte sine fysiske ressurser. Er du bevisst hvilke mentale teknikker som trengs i din verktøykasse? Mental trening er blant annet vanlig å benytte for å fremme prestasjon og motivasjon, men det er ikke bare for idrettsutøvere, ledere og andre prestasjonsyrker. Alle kan få utbytte av mental trening.

Rikke ønsker å bidra til at flere lever i tråd med verdiene sine og blir mentalt rustet til å håndtere seg selv. Dessverre er det få læringsarenaer i samfunnet på dette området foreløpig og kan derfor være vanskelig å få til på egenhånd. Som pedagog innen skoleverket har hun gjennom mer enn 15 år arbeidet med motivasjon og målsetting samt å skape optimale forhold på individnivå. Hun har i den senere tiden også opparbeidet seg kompetanse innen ernæring, helse og velvære, veiledning og coachingmetoder fra blant annet BI, Institute of Integrative Nutrition og OsloMet. For tiden gjennomfører hun i tillegg videreutdanning innen idrettspsykologi for å kunne jobbe målrettet med prestasjoner og mentale ferdigheter på dette området. Rikke har også erfaring som mellomleder, personalansvarlig og jobbet med organisasjonsutvikling.

I den første samtalen vil fokus være på å kartlegge utfordringer og hindringer for å kunne danne et helhetlig bilde for å skreddersy den enkeltes behov. Noen eksempler på tematikk kan være å forebygge utbrenthet, håndtere stress, grensesetting og snu negative tankemønster. Videre kan nevnes relasjoner og prestasjoner samt forebygging av livsstilssykdommer gjennom kosthold og fysisk aktivitet.

Det er en forutsetning å være motivert og klar for å gjøre en innsats for seg selv. Det benyttes forskningsbasert kunnskap hentet fra psykologi, pedagogikk, coaching og veiledning i helsefremmende mestringsstrategier.