NY FYSIOTERAPEUT VED NEMUS KONGSVINGER

Vi er glade for å kunne presentere vår nye fysioterapeut Adam.

Adam fullførte sin bachelorgrad i fysioterapi på OsloMet i 2021. Han har etter dette vært i turnustjeneste ved AHUS Kongsvinger og i Kongsvinger kommune. På sykehuset jobbet han med oppfølging etter protesekirurgi, hjerneslag og andre inneliggende pasienter. Han fikk i tillegg erfaring og økt kompetanse om undersøkelse og behandling av svimmelhet. I kommunen jobbet han med pasienter i hjemmet eller på institusjon. Han har med dette tilegnet seg en bred erfaring på tvers av pasientgrupper. Adam sitter i tillegg på mye kunnskap om rehabilitering, trening og behandling både individuelt og i gruppe. 

Interesseområder:

  • Skulder-, hofte- og kneprotese
  • Muskel- og skjelettplager
  • Rehabilitering etter hjerneslag
  • Undersøkelse og behandling av svimmelhet
  • Fysioterapi for eldre
  • Veiledning om aktivitet og trening

Adam jobber på klinikken alle dager. Bestill time på nett eller ta kontakt med resepsjon på 62 81 29 50.