Tone W. Snerthammer

Fysioterapeut og Spesialist i Idrettsfysoterapi
Publisert: 26. februar 2019

Utdanning:

• Spesialist i idrettsfysioterapi med en Mastergrad i Idrettsfysioterapi fra NIH Oslo, 2010

• Bachelor i Fysioterapi, HIB Bergen, 2006

Kurs:

• Aktiv med Artrose

• Dry needling

• Diverse kurs innen idrettsmedisin, rehabilitering, kosthold, ungdom, pubertet og utvikling

Interesseområder:

• Knær og ankler

• Aktiv rehabilitering

• Artrose

• Idrettsskader

Tilleggsinformasjon:

• Tilknyttet behandlernettverket til idrettens helsesenter

• Holder Aktiv A artroseskole kurs

• Foredragsholder for Sunn Idrett

• Sitter i styret i Agder Idrettsmedisinske forening

on.eslehgilgafrrevt@enot