Espen F. Johannessen

Kiropraktor, MNKF
NEMUS Lillestrøm

Espen startet  Lillestrøm Kiropraktorsenter AS i 1983 som skiftet navn til NEMUS Lillestrøm AS i 2014. Han er uteksaminert fra Palmer College i Iowa, USA i 1982. Han har siden videreutdannet seg innen ultralyddiagnostikk av muskel-skjelettlidelser, og har en Mastergrad fra Bournemouth University i 2015. I sin avsluttende masteroppgave kartla han nytteverdien av ultralyddiagnostikk på skulderlidelser.

Espen er også ansvarlig for utredning og behandling av akutt og varig svimmelhet på klinikken.

Han har vært medlem av styret i Norsk Kiropraktorforening i 16 år hvor av 4 år som leder av foreningen. I perioden fra 1990 til 1994 var han styremedlem i Europeiske Kiropraktorunion og var senere styremedlem i World Federation of Chiropractic i 12 år hvorav 2 år som president.