Espen F. Johannessen

Kiropraktor, MNKF
NEMUS Lillestrøm

Espen startet  Lillestrøm Kiropraktorsenter AS i 1983. Han er uteksaminert fra Palmer College i Iowa, USA i 1982. Han har siden videreutdannet seg innen ultralyddiagnostikk av muskel-skjelettlidelser, og har en Mastergrad fra Bournemouth University i 2015. I sin avsluttende masteroppgave kartla han nytteverdien av ultralyddiagnostikk på skulderlidelser.

Espen er også ansvarlig for utredning og behandling av akutt og langvarig svimmelhet på klinikken.

Espen har en ekstensiv rekke med kurs innen kiropraktikk, fysikalsk medisin og behandling. Han har innehatt en lang rekke styre- og tillitsverv i flere selskaper og organisasjoner. Han har i to perioder vært henholdsvis leder og nestleder for Norsk Kiropraktorforening og har sittet i styret for den Europeiske Kiropraktorunion (ECU) og er  nå president  i The World Federation of Chiropractic (www.wfc.org ).