Fagmøte

Når man jobber innenfor medisin og rehabilitering er det slik at man veldig jevnlig må oppdatere seg. Det skjer mye, det forskes mye og det erfares mye. Da er det nyttig å være en del av en stor klinikk med veldig mange faglig sterke og kompetente mennesker. Det er da svært nyttig å både dele sin kunnskap og sine erfaringer med andre og få innspill fra kolleger om hva de har erfart og lest seg opp om.

I går hadde vi et slikt fagmøte på klinikken. Et veldig nyttig, konstruktivt og informativt møte hvor vi snakket om kliniske temaer og andre aspekter som er med å påvirke vår kliniske hverdag. Tomas Mills snakket om Jørgen Jevne og Stian Christophersens podcast, Det Fysiske Aktivitetsparadokset. Hvordan de «oppdaget» det, hvorfor mer fysisk aktivitet ikke nødvendigvis gir bedre helse og hvordan vi som klinikere kan bruke denne kunnskapen i møtet med pasientene våre.

Ankush Arora tok opp temaet om hvordan skape motivasjon hos pasienter – som kanskje er i en livsfase hvor den »nødvendige» treningen og aktiviteten ikke står høyest på prioriteringslisten.

Vår eminente smertelege/anestesiolog Henrik Høgstrøm snakket om at »kartet ikke alltid stemmer med terrenget» i forhold til symptomer og funn på for eksempel MR og at grundige undersøkelser bør gjøres på flere plan før man eventuelt vurderer å sende pasienter inn til f.eks en kirurgisk vurdering. Alt i alt et flott og fint klinikkmøte med mange innspill, tanker, tips og konkrete erfaringer ble diskutert.

Hvis du vil høre på podcasten om Det store aktivitetsparadokset så finnes den her: https://www.listennotes.com/podcasts/vondt-en-podcast/ep-35-aktivitetsparadokset-yeHqvY-m3sM/

For timebestilling ved Nemus Lillestrøm og Kløfta: https://nemus.no/lillestrom/timebestilling/

#nemus #nemuslillestrømklofta #smerter #smertelege #ortopedi #kiropraktor #kiropraktikk #fysioterapi #fysioterapeut #lillestrøm #kløfta #osteopat #osteopati #smertemedisin #vondt #vondtpodcast #jørgenjevne #stianchristophersen Aleksander Kjærnsmo Jørund Sakshaug Jan-Andreas Fosnæs Monica Christine Beharie Roger Ulleland   Espen Flemming Johannessen