Gjør kloke valg

Så lenge det ikke er mistanke om underliggende spesifikk sykdom, og det ikke foreligger noen hendelse som har ført til skade, anbefales ikke bildediagnostikk slik som røntgen, CT eller MR. Bildediagnostikk har sjelden behandlingsmessig konsekvens og klinisk undersøkelse hos kiropraktoren er ofte tilstrekkelig.

Gjør kloke valg er en kampanje rettet mot å forebygge overdiagnostikk og overbehandling i helsetjenesten.
I Norge er vi ni foreninger som samarbeider om «Gjør Kloke Valg-kampanjen»

@legeforeningen @kiropraktorforeningen @nsfjordmor
@norskfysioterapeutforbund

@sykepleierforbundet

@norskpasientforening
 @norgesoptikerforbund @dennorsketannlegeforening @farmaceutene  #gjørklokevalg #choosingwisely #kiropraktor #kiropraktikk