Samera Hadi Domaas

Resepsjonist og kontoransvarlig

Resepsjonist og kontoransvarlig

• Samera er vårt blide ansikt utad og henne du oftest vil møte når du ringer til oss

• Hun holder styr på alt som skal holdes styr på i en aktiv klinikk