Samera Hadi Domaas

Resepsjonist og kontoransvarlig
  • Samera er vårt blide ansikt utad og henne du oftest vil møte når du ringer til oss
  • Hun holder styr på alt som skal holdes styr på i en aktiv klinikk