Forskningsklinikk

Vi samarbeider med Oslo Met.

Er du over 55 år og ønsker å delta i forskning på ryggsmerter?
Vi trenger pasienter til doktorgradsstudie!
Kontakt oss på telefon 67 90 66 62 eller si ifra til din behandler når du er hos oss.