Kiropraktor Nora Helk er tilbake

Nora har vært ute i barselpermisjon men har start opp igjen 2 korte dager i uken. Fra april vil hun være tilbake for fullt og Kim Darias Kristiansen som har vært hennes vikar vil avslutte hos oss. Vi takker Kim for for godt samarbeid og ønsker han lykke til i NEMUS Drammen!

Nora behandler alle aldersgrupper, men er vår spesialist på behandling av spedbarn og barn.  Velkommen tilbake Nora!