Håkon Kristensen

Fysioterapeut
Publisert: 26. februar 2019

Utdanning:

• Bachelor fysioterapi University College Syddanmark

Kurs:

• Løpestilsanalyse

• Biomekanikk-menneske i bevegelse

• Rehabilitering skulder

Interesseområder:

• Belastningsskader og rehabilitering

• Hodepine

• Psykosomatisk

Tilleggsinformasjon:

• Jobber på klinikken alle dager

moc.liamg@nesnetsirk.tueparetoisyf