Eirik Graue Gabrielse

Kiropraktor, MNKF

Eirik Graue Gabrielsen er 28 år gammal, oppvaksen på gard på Voss og gift med Marit, som var “jenta litt lenger nedi bakken”.

Eirik er utdannet kiropraktor ved AECC University College i Bournemouth, England. Han ble tilsett som kiropraktor ved NEMUS Nesttun juli 2019.

På fritida driv han aktivt med Braziliansk Jiu Jitzu og styrketrening både på Voss og i Bergen.

Eirik Graue Gabrielsen er utdanna personleg trenar, og før han starta på kiropraktorutdanninga hadde han engasjement som personleg trenar både i Bergen og Trondheim. Dette gav han verdifull erfaring og innsikt i å trene og følge opp folk med ulik treningsbakgrunn.

Under utdanninga i England jobba han med mange ulike typar pasientar; frå atletar til kronisk sjuke. Ved AECC Feeding Clinic behandla han som kiropraktorstudent også spedbarn, i tett samarbeid med jordmorstudentar i eit tilbod for nybakte mødre og deira nyfødde som hadde vanskar med eting og søvn. Han arbeidde også som Rehab-supervisor ved rehabiliteringssenteret i klinikken, og har god erfaring med rehabilitering av alt frå småskadar til skreddarsydde program og -treningsplanar for rygg etter prolaps.

Som kiropraktor er han svært opptatt av at han sammen med pasienten finner årsaken til plagen slik at pasienten får en forståelse av hvorfor de har vondt. Eirik har fokus på forebygging slik at en kan unngå tilbakefall.

Eirik er svært glad i yrket sitt, og ser hele tiden fram til å møta nye menneske som han kan hjelpe til bedre helse.