Steinar Enga

Fysioterapeut, MNFF
Publisert: 26. februar 2019

Utdanning:

• Bachelor fysioterapi, University of East London, England

Kurs:

  • Trykkbløge

• Idrettsmedisinsk grunnkurs trinn 1 og 2

• Dry needling

• Kne smerter og hamstring skader v/Moksnes og Askling

Interesseområder:

• Knesmerter

• Fot og bevegelsesanalyser. Lager ortopedisk spesialtilpassede fotsenger

• Akutt/kronisk nakkeplager og hodepine

• Korsryggsmerter; disk eller muskelrelaterte problemer

Tilleggsinformasjon:

• Har jobbet 7 år i daværende premier klubben Charlton Athletics FC, 2003-10

on.sumen@raniets