Steinar Enga

Fysioterapeut
Publisert: 26. februar 2019

Utdanning:

  • Bachelor fysioterapi, University of East London, England

Kurs:

  • Trykkbløge
  • Idrettsmedisinsk grunnkurs trinn 1 og 2
  • Dry needling
  • Kne smerter og hamstring skader v/Moksnes og Askling

Interesseområder:

  • Knesmerter
  • Fot og bevegelsesanalyser. Lager ortopedisk spesialtilpassede fotsenger
  • Akutt/kronisk nakkeplager og hodepine
  • Korsryggsmerter; disk eller muskelrelaterte problemer

Tilleggsinformasjon:

  • Har jobbet 7 år i daværende premier klubben Charlton Athletics FC, 2003-10

on.sumen@raniets