Dalia Martinkiene

Spesialist Fysmed og rehab, Livsstilsmedisin