Julie Berger

Psykomotorisk Fysioterapeut, spesialist, MNFF
Publisert: 19. februar 2019

Julie jobbar som Psykomotorisk fysioterapeut, spesialist, i NEMUS Stord. Ho har arbeidd som privatpraktiserande fysioterapeut sidan 2003. I tillegg har ho arbeida i bedriftshelseteneste frå 2005-2017 (ca 50%). Ho har i tillegg arbeida i tiltak «Raskare tilbake» gjennom NAV, som seinare vart ein del av Helse Fonna sitt tiltak i Arbeid og Helse – nemlig Arbeidsretta behandling fram til vår 2022. Ho har ein spissa kompetanse både gjennom hennar utdanning, samt erfaring frå både førebyggande arbeid i bedriftshelseteneste, samt mangårig erfaring frå å jobbe med arbeidsretta tiltak i individuell behandling. Ho har brei erfaring til å bidra til at tilsette med helseutfordringar skal kunne fungere betre i arbeid, samt kan bistå bedrifter for å tilrettelegge, samt bidra kunne bidra til auke arbeidsdeltaking.