Sara Äleklint

Stressmestringspedagog, M.Sc Psychology, SAFE Lisensiert GX/YT
Publisert: 27. februar 2019

M.Sc Psychology – Stressmestringspedagog 

SAFE Lisensiert GX/YT instruktør

Sara har en Master utdanning i Psykologi (2010), fra Karlstad Universitet, med fordypningskunnskap i psykosomatisk behandling ved Post Traumatic Stress Disorder. Masterutdanning inkluderte fag/metoder som: Somatic Experiencing, Feldenkrais metoden, Movement therapy, Folkhelsevetenskap, Arbetslivspedagogik, Social pedagogikk, Musikkterapi og taktil massasje. 

Hun har tidligere studert tverrfaglig helsearbeid på Høyskolen i Oslo (2004) og har videreutdanning i traumebehandlingsmetoden, TRE – Trauma Releasing Exercises (2013).

Sara har også en idrettslederutdanning fra Sverige og er internasjonalt godkjent SAFE-lisensiert GXinstruktør. Hun har holdt kurs både i Norden og utenfor Europa i dans, aerobic og spinning, siden 1997. Opp igjennom åren har hun undervist både barn, voksne og mennesker med funksjonsnedsettelse i alpin skibakken, på treningssenter, spa, psykologpraksis og behandlingsklinikk. 

I 2003 videreutdannet hun seg som yogainstruktør. Hun jobbet for SATS som GX instruktør i nærmere 20 år og har erfaring som Club Manager med personalansvar for GX kvalitet/utvikling. 

Gjennom åren har hun undervist i mange ulike yogaformer: Vinyasaflow, Medisinsk yoga, Yin yoga og Restorative Yoga. Hun er grunderutvikler av yogakonseptet: 

W h o l e  Y o u  Y o g a  som er en kombinasjon av ulike yogastiler og psykologikunnskaper innom feltet stressmestring og traumehealing. Whole You Yoga finnes i 5 kurskonsept: 

F l o w – fysisk vinyasaflow inspirert yoga for styrke, leddstabiltet, balanse

S l o w – kombinert stressmestring og yogakurs med fokus på praktiske metoder for stressrelease

B r e a t h  – undervisning i yogans helsebringende pusteteknikker for stress-, og tension release

R e s t –  hvilende, restorative yoga for dyp retitusjon med støttende bolsterputer

T e n s i o n  R e l e a s e – triggerpoint release avspenning mha tennisball og yogablokk

Sara tilbyr og skreddersyr individuelle stressmestringskonsultasjoner etter klientens behov og holder regelmessig gruppebasert stressmestring – og yogakurs, på NEMUS Storo. Ved interesse, send mail for direkte kontakt: on.sumen@tnilkela.aras